Magisterkonferens i musikvidenskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 07 - side 152-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MAGISTERKONFERENS I MUSIKVIDEN9KAl~

Ved en Konferens i Foraarssemestret 1940 erklæredes stud. mag. Erling Winkel for admissus. Opgaverne var følgende:

4-Timers-Opga Der: Den ensatsede Klaverkomposition i det 19. Aarhundrede 0 g, dens historiske Forudsætninger. Messe og Motet i første Halvdel af det 15. Aarhundrede. 10-Timers-Opgave: Der ønskes en Redegørelse af den musikalske Karakteristik i Mozart's »Don Juan«, 2. Akt Nr. 1-6 (Sekstetten inklusive). Mundtlig Eksamination: Ars antiqua og Ars nova. Carl Nielsens »Levende Musik«, særlig Behandlingen af

Probl-emerne Fermat og Pause. Rondoformens historiske Udvikling paa Basis af Rondo i E-dur fra C. Ph. *Em. Bach's »Claviersonaten und freye Fantasien, nebst cinigen Rondos ffirs Fortepiano fiir Kenner und Liebhaber« 3. Samling, 1781. 6-Ugers-Opgave: Der ønskes en Redegørelse for Dyrkelsen af Kammermusik i Danmark i anden Halvdel af det 18de Aarhundrede, - samt en Undersøgelse af Stil og Form i de egentlige danske Kammermusikværker fra den nævnte Periode. Forelæsning: Stil- og Formtyper i den gregorianske Sangs Ordinariums- og Propriumsmelodier.