Danske opførelser i sæsonen 1940-41

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 08 - side 167-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSKE OPFØRELSER I SÆSONEN 1940-41

V'ED AKSEL AGERBY

Vi bringer en Oversigt over følgende danske. Værke,r, som Det unge tonekunstners-el,skab agter at - opføre i den kommende Sæson, idet vi

gaar ud fra, at det vil interessere, vore Læsere alle-rede nu at kunne se,

hvilked,anske Nyheder der er planlagt. Den endelige Sæsonplan haaber

vi bliver -saa befids færdig, at den kan bringes i næste Nummer af

DMT.

Orkesterværker:

Erling Brene: Koncert for Violoncel med Orkester (1940).

Vagn Ho-lmboe: Kammerkoncert Nr. 1 for Klaver, Strygere og Pauke (1940).

Laurids Laurid-sen: Ouverture. Op. 1 (1907).

Knu-dåge Riis-ager: Fre~derik. II i Ditmarsken. Spagfærdig Bemærkning til et krigerisk Tema (1940).

Svend S. Schultz: Tezza sinfonico (1940).

Svend Erik Tarp: Op. 34 (1940). - Alle Uropførels-er.

Karninermusik:

Jørgen Bentzon: Racconto Nr. 3 for Obo, Klarinet og Fagot. Op. 31 (1937).

Niels V,iggo Bentzon: Trio Nr. 1 for Violin, Viola og Viol,oncel. Op. 6 (1940).

Jens Bj-erre: Sonatine for Viol-in og Klaver (1939).

Peder Gram: Serenade for $trygekvartet over 2 canadiske Volkemelo-dier. Op. 26 (1927).

Gustav Hel,sted: Trio i E-inoll for Klaver, Violin og Vio-lonc-el. Op. 1,9 (1879).

Hermann D. Koppel: Strygekv'artet Nr. 2. Op. 34 (1939).

Otto Sandberg Niel,sen: Sonate for Viola og K-laver. Op. 17 (1940). Heraf 4 Urop,førel-se,r.

Sang:

Gunnar Berg: Træsnit efter Ho'huscu (1940).

Bjørn'Hj,elmborg: Sange til Tekster af Haral,d H. Lund (1939).

Flem,in-ing Weis: 5 Sange til Tekster af Hjalm,ar Gullberg (1940). Al,le Uropføre-ls,er.

Årgang 15/1940, nr. 08