Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 08 - side 168-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

11 Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilh. Lanzky Otto og Kjell Roikjer opførte den 5. Oktober, ved sin førs-Lørdagskoncert, Karl Clausens Blæserkvintet, som Komponisten har tilegnet Aksel Agerby.

11 Finn Høffding: Evolution. Symfonisk Fantasi for Orkester, Op.' 34, der i Sommer fik sin Uropførelse af Ths. Jensen - i Tivolis Koncertsal, hørtes i Statsradiofoni-en den 12. Oktober under Martellius Lundquists Taktstok.

// Knudåge Riisager: »Qarrtsiluni« spilledes i September i Chicago, Boston og New York af Nicolaj Malko. »Sin

onia, Gaio« 1940 faar sin Uropførelse ved Statsradiofoniens Torsdagskoncert den 24. Oktober under Joh. Hye Knudsens Ledelse og endelig opføres »Partita«, der spilledes i den danske Radio den 1. Oktober, i Góteborg Koncerthus den 20. November.

/1 Jørgen Bentzon har fuldført Symfoni Nr. 1. D-dur over Motiver af Charles Dickens Værker.

// Ebbe Hameriks Opera, Marie Grubbe, genoptoges paa Det kgl. Teater den 12. Oktober. Ligesom sidst dirigerede Komponisten selv. Ida Høst Roholm sang Marie Grubbes Parti for første Gang.

/1 Vagn Holmboe har paa Opfordring skrevet en Kantate til Indvielsen af den nye Statsskole i Horsens den 21. Oktober, med Tekst af Eivind Borgsmidt Hansen. Baade Komponist og Forfatter er tidligere Elever af Skolen, og begge er indbudt til at overvære Indvielsen med efterfølgende Middag, hvor Undervisningsministeren er Vært.

/jf Ths. Jensen dirigerer Det kgl. Kapel Tirsdag den 12. November i Odd Fellow Palæets store Sal med følgende Program: Carl Nielsen: Helios Ouverture; L. v. Beethoven: Symfoni. Nr. 7. A-dur; W. A. Mozart: Linzer Symfoni; C. NI. v. Weber: Oberon Ouverture.

1/ Københavns Drengekor og Unge Tonekunstneres Orkester afholder to Koncerter i Odd Fellow Palæets store Sal. Dirigent Mogens W,51dike, Solister: Edith Oldrup Pedersen, Aksel Schiøtz og Ejnar Nørby.

1. Koncert Mandag den 18. November Kl. 20. Joseph Haydn: »Skabelsen«, 1. og 2. Del.

2. Koncert Tirsdag den 26. November Kl. 20. Joseph Haydn: »Skabelsen«, 3. Del. - Beethoven: Symfoni Nr. 2.

Billetsalg Wilhelm Hansen. - Se Dagspressen.

Aksel Agerby.

Årgang 15/1940, nr. 08