Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 08 - side 169-169

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKRÆDAGOGISK FORENING

FORENINGSMEDDELELSER

Som meddelt i Dagspressen finder Musikpædagogisk Eksamen Sted i Dagene m,ellem den 10. og 30. November paa det kgl. Musikkonser-vatorium.

Tilmeldelse skulde ske inden 9. Oktober, men da det er første, Gang, Tilmeldelsen skal indsendes saa lang Tid før Eksamen, er Fristen i dette Tilfælde blevet sat saadan, at man kan naa at indmelde sig, naar det ,,,,ker inden 1. November.

-k

Søndag den 6. Oktober afholdt Mp F en vellykket Sammenspilskoncert, hvor der bl. a. blev demonstreret Sammensipil for Begyndere og opført Haydn's Børnesymfoni. Koncerten har flere Steder i Dagspressen faaet et meget rosende Omtale.

Desværre saa man kun faa Mp F Medlemmer blandt Tilhørerne; det vilde være rimeligt og gavnligt om Medlemmerne viste noget mere Interesse for Foreningens Arbejde.

_)C

Pianisten Han-S Almidal tilbyder Medlemmer af Mp F Adgang til ,in Beethoven-Koncert i 0d,d Fellow Palæets mindre Sal Søn,dag d. 27. Oktober Kl. 15 for en Pris af 50 Øre pr. Billet mod Forevisning af M,edlemskort hos Engstrøm & Sødring.

Årgang 15/1940, nr. 08