Danske ude og hjemme

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 09 - side 183-183

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSKE UDE OG HJEMME

/1 Bestyrelsen for Wilh. Hansens Legat Litra B. til Minde om Alfred og Jonas Wilh. Hansen, der bestaar af Kapelmester Ths. Jensen, Komponisterne 1~nudåge Riisager og Aksel Agerby, har paa Forlagets Stiftelsesdag d. 27. Oktober, tildelt den svenske Komponist Lars Erik Larsson Kr. 1330.00 og Kgl. Kapelmusica Else Marie Bruun Kr. 665.00. Legatet kan anvendes efter frit Skøn. Vi ønsker begge Legatnyderne til Lykke.

// Knudåge Riisage~rs Serenade for Fløjte, Violin og Violoncel, som af Holger Gilbert Jespersen, Erling Bloch og Torben Anton Svendsen var indspillet hos His Masters Voice, er nu udsolgt.

fi Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilh. Lanzky Otto og Kjell Roikjer, hvis to første Koncerter er forløbet under overvældende stor Tilslutning, giver sin tredie Koncert d. 23. November Kl. 16 hos Hornung & Møller.

Kvintetten er engageret til Viborg,"" Nilusikforening d. 29. November.

// Else Jenas 2 danske Aftener i Odd Fellow Palæets lille Sal, fik en meget smigrende Omtale i Pressen. Folmer Jensen var hendes ideale Ledsager ved Flyglet begge Aftener.

1/ Julius Koppel, Else Marie Bruun og I-lermann D. Koppel, der gjorde Saa stor

Lykke med deres to Sonateaftener i Hornung & Møllers Sal, giver paa manges Opfordring en tredie d. 20. November med Værker af Beethoven, Brahms, Ravel og Händel.

/1 Thomas Jensen. Det blev en meget stor Sukces Ths. Jensen fik med det kgl. Kapel.'d. 12. November. Der var en monumental Stigning over Helios Ouverturen, en gediegen musikermæssig Gengivelse af Beethovens 7ende, en Ynde og Gracie over Mozarts Linzer, spillet af Kapellet uden Assistenter - en god Idé - og virkelig Holdning og Rejsning over Oheron. Det varede længe, vi syntes altfor længe, inden Kapellet kaldte paa Ths. Jensen, men det fyldte Hus, det spontane Bifald, før, under og efter Koncerten bekræftede, hvad vi ikke har været i Tvivl om, at han er en af de førende blandt vore bedste danske Dirigenter.

/1 Den 17. December er det 100 Aar siden den danske Komponist C. F. E. Horne-mann fødtes. Det unge Tonekunstnerselskab afholder paa denne Dag sin første Orkesterkoncert og vil bl. a. mindes Hornemann, v ed at spille hans Ouverture »Héroique« (Helteliv), der kuriøst nok er det første danske Orkesterværk, (ler er trykt paa Wilh. Hansen

Musikforlag 1866.Aksel Agerby.