Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 09 - side 184-186

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSk AB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Havsgaardsvej 16, HII). '11f. Helrup 4631. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 226, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Vi minder om, at Henvendelser til vort Kontor bør ske mellern Kl.

13-15 paa Hverdage. Hu,sk endelig, at der ikke er Teaterbilletter om

,Søndagen.

Det unge Tonekunstnerselskab, 2. Koncert.

Fredag d. 29. November 1940 Kl. 20, Hornung & Møllers Sal. Med

virkende: Strygekvartetten: Else Marie Bruun, Minna Nygaard, Ellen

Marquard og Grete Jespersen. Gertrud Egede. Ved Flyglet: Hans

Meyer Petersen. Program:

Aage Oxenvad (1884): Kvartet Nr. I. c-moll. 1918. 1. Gang i Koncertsal. Allegro. Menuetto. Andante. Allegro.Hermann D. Koppel (1908): Kvartet Nr. 2. Op. 34. 1939. Uropførelse. Allegro fresco, con espressione. Molto Andante. Con Vivezza.

Flemming Weis (1898): 5 Sange til Tekster af Hjalinar Gullberg. 1940. Uropførelse. Kreaturens Suckar. Ordensregel. Långt bortom-detta - - A,,,, Gud år stadd en skbrdeman. Serenad.

Peder 'Grarn (1881): Serenade over to fransk-canadiske Folkesange for Strygekvartet 01). 26. 1927. 1. Gang i Koncertsal. Thema med Variationer -- Rondo.

Medlemskort giver Adgang.

-~KDet unge Tonekunstnerselskab, 2. Ung Aften.

Fredag d. 13. December 1940 Kl. 20, Hornung & Møllers Sal. Med

virkende: Ingeborg Knu-dsen, Marie Haller, Larsen, Agnete Lichten

berg, Mogens Heimann og Eyvind Møller. Prograrn:

Paul Hindemith (f895): Sonate Es-dur. Op. 11, Nr. I for Violin o Z--,f Klaver. Frisch. Im Zeitma-ss eines langsamen, feierlichen Tanzes. Mogens Heimann og Eyvind Møller.

Gunnar J. Berg (1909) : Soinate Nr. 1. E-dur for Klaver. 1940. Uropførelse. Allegro. Andante. Allegro assai.

Marie Haller Larsen.

Johs. Brahms (1833-1897): 0 w-fisst' ich doch den Weer zurilck. Op.

1:13.

63, Nr. 8 (Klaus Groth). Auf dem Kirchhofe. Op. 105, Nr. 4 (Liliencron). Immer leiser wird mein Schlummer. Op. 105, Nr. 2 (Lingg). Ståndchen. Op. 106, Nr. 1 (Kugler). Von ewiger Liebe. Op. 43, Nr. 1 (Wentzig).

Ingeborg Knudsen. Ved Flyglet: Agnete Lichtenberg.

Johs. Brahnis: Sonate Nr. 1. Op. 78, G-dur for Violin og Klaver. Vivace ina non troppo. Adagio. Allegro molto moderato. Mogens,Heimann og Eyvind Møller.

Medlemskort giver Adgang.

-)K

Det unge Tonekunstnerselskab. 3. Koncert.

Tirsdag d. 17. December 1940 Kl. 20, Odd Fellow Palæets store ,Sal. Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigent Martellius

Lundquist. Alberto Medici, Henry Skjær og Waldemar Wolsin,.

Program:

Laurids Lauridsen (1882): Koncert-Ouverture i F-Dur. Opus 1. 1907. Uropførelse.

Erling Brene (1896): Koncert for Violoncel med Orkester. 1940. Uropførelse. Allegro moderato, ma energico. Andante, inolto sostenuto e mesto. Vivo. Solist: Alberto Medici.

Svend Erik Tfirp (1908): Toccata. Op. 34. 1940. Uropførelse.

Fini Henriques (1867-1940): Suite i F-dur for Obo i-ned Strygeorkester. Opus 13. Prélude - Intermezzo -Finale. Solist: Waldemar Wolsing.

C. F. E. Hornem-ann (1840-1906): Valfarten. Sangscene for Bas Baryton og Orkester. (Tekst P. L. Møller). Solist: Henry Skjær.

C. F. E. Hornemann: Ouverture Héroique (Helteliv).

Billetter kan mod Forevisning af Medlemskort afhentes hos Wilhelin Hansen fra Mandag d. 3. til Lørdag d. 15. December incl. inellem

9-17 mod Betaling af Garderobealfgiften 25 Øre.

Vi stoler paa at mange af vore Medlemmer vil afhente Billetter til Koncerten, og paa den Maade være med til at fejre Min-det om vor store danske Komponist C. F. E. Hornemann paa 100 Aars Dagen for hans Fødsel d. 17. December. Agitér for Tilslutning blandt Venner og Bekendte. Der er offentligt Billetsalg hos Wilhelm Hansen.