Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 09 - side 183-184

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FOREINING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Dauer, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965. POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagogisk forening«, København F. FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282. REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619. ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454. FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178. Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Medlemsaftenerne begynder igen. I denne Sæson vil de dog ikke blive afholdt maanedlig, men kun ca. 3 Gange i Vinterens Løb.

Den første )~~edlenisaften fi'nder Sied Tirsåag'd. 3. 'D*eeem*I)er'Kl. 20, som sædvanlig hos Fru Gerda v. Billow, St. Thomasallé 1,4 (Linie 1, 6, 3, 14 og 15). Magister Kai Aage Bruun vil holde et Causeri over Carl Nielsen med Graminofondemonstrationer. Deltagelse i efterfølgende »Kaffe«- og »The«- Bord 1,00 Kr. Varme garanteret! Anmeldelse 3 Dage før til Sekretariatet, Palac, 4965.