Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 10 - side 210-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Havsgaardsvej 16, Hlp. Tlf. Helrup 4631. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab. 4. Koncert.

Fredag d. 24. Januar 1941 Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Astrid Reisinger, Erling Bloch, Holger Lund Christiansen. Blæsertrioen: Mogens Steen Andreassen, Mogens Hartvig Sørens en og Berl Botschinsky. Der opføres følgende Værker:

Jens Bjerre: Sonate for Violin og Klaver.

Paul Dukas: Variationer over et Tema af Rameau for Klaver.Louis Glass: Trio.Jørgen Bentzon: Racconto og Noé1 Gallon: Suite for Obo, Klarinet og

Fagot. - Udførligt Program i DMT Nr. I.

4C

Til Medlemmerne:

Kontoret er lukket fra 24. December 1940 til 1. Januar 19,41 begge Dage inel.

Det unge Tonekunstnerselskabs 3. Koncert er, grundet paa Teatertjeneste, udsat til Fredag d. 10. Januar 1941 Kl. 20 i Odd Fello-,v Palæets store Sal med Jens Schrøder som Dirigent.

Programmet findes i Hefte 9. Se,iøvrigt Gadeplakater.

Medlemmer kan mod Betaling af Garderobeafgiften fremdeles afhente Billetter ved Forevisning af Medlemskort hos Wilh. Hansen fra Kl. 9-17 til Onsdag d. 8. Januar. Allerede afhentede Billetter er gyldige. Notér Dagen paa Billetten. Afhent Deres Billet i,god Tid.