Indbinding af Dansk Musiktidsskrift 1940

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 10 - side 208-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

INDBINDING AF DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 1940

Ligesom tidligere år har bogbinder Oscar -Jacobsen, Pustervig 3, K, påtaget sig at indbinde DMT til en pris af 4,00 kr. pr. årgang. Upaginerede sider vil kun blive medindbundet, hvis det udtrykkeligt forlanges, eventuelt kan sådanne sider inod en ringe ekstrabetaling indsættes samlet bagerst i bindet. Bindet er et smukt grønt hellærredsbind med DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 1940 i guldtryk på ryggen. Hæftningen udføres i hånden. Tidligere årgange vil kunne fås indbundet i samme bind til kr. 4,25 pr. bind. Hæfterne må

tilsendt bogbinder Jacobsen inden den I. februmar 1941.

Opmærksomheden henledes på, at 3.-.-11. årgang af DMT, indbundet, i tilsvarende bind, kan købes gennem redaktionen1 og kun gennem denne, t-il en pris af 10,00 kr. pr. årgang.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at enkelte bestilte, færdigindbundne årgange af DMT fra sidste år endnu henligger uafhentede hos bogbinder Jacobsen. Disse årgange bedes snarest ~fhentede.