Indholdsfortegnelse årgang 15, 1940

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 10 - side 198-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSKM'USIKTIDSSKRIFT

UDGIVET AF DET UNGE TONEKUNSTNERSELS-KABMEDLEMSBLAD FOR DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABOG MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

REDAKTØR: GUNNAR HEERUP

FEMTENDE ARGANG1940

POVL BRANNERS FORLAGKØBENHAVN1940

I N'D H OL DS FO RTEG N E I-SE

AKSEL AG1-,,'RBY: DUT's sæson 1939--19408111: Pauline Hall 50 år . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 171~,,IARTIN ANDERSEN-SAGEN, udskrift af dombogen15KAI AAGE BRITUN: Strejflys over det 18. årh.s musikopfattelse, V ... ... ...8411 . 11 1~: Fini Henriques -- in memoriam ... ... ... ... ... ... ... 187GERDA v. BVLOW: Hvordan får X1PF's medlemmer arbejde ... ... ... ... ...62KARL CLAUSEN: Syng Danmark, resumé, svar og afsluttende eksempler ...30DANSK MUSIK I DANM ARK, opråb ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65POVL HAMBURGER: Harmonilærens afsporing46Xfusikteoriens krise ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 101For sidste gang - harmonilæren ... ... ... ... ... ... ... 177CARL WILLUM HANSEN: Lidt om Ralph Vaughan Willianis -- ... ... ... ...133(',',I.TNNAR HEERUP: Svar til Richard Hove . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72Johan Svendsen og os ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ...G6sta Nystroem 50 år2,VACr'N HOLi NIBOE: Et par spørgsmål til Knudåge Riisagei . ... ... ... ... ... ...4511: Teori og musik . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123RICHARD H0'~,'E: »Ny musik« og ».Nlusil~ og musikliv« .... ... ... ... ... ... ...70FINN HØFFDIN(,,: Åhent svar til Karl Clausen (»Syng Danmark«) ... ... ...7: Sliitreplik til Arthur Arnholtz (en romersk fortælling) ... 10MARG;'T KIRK: Ossian-otiverturens program ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...i-JENS PETER LARSEN: Harmonilære-diskussionen. ... ... ... ... ... ... ... ...141HANNA L""UND: Amerikanske tilstande... ... ... ... 51ELISABETH LUNN: Quousque tandem . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...120SVEN LUNN: Frøblichs symfoni i es-dur.156: C. F. E. Horneman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 193. 11 ' HORVALD NIELSEN: Statens overtagelse af (len musikpædagogiske eksainen116ELSE PRINTZ: Børnekompositioner126KNITDA('x E RIISAC,,ER: Symfønien er død --- inusikken. leve! ... ... ... ... ...21l, : Svar til Vagn Holmboe65Musikkens niarodører11301..UF I-UN(,: Svar 1), 1 sagtmodig førespørgsel (»Syng Danmark«) ... ... ... ...611 : Levende folkesang eller -- konserves (»Syng Danmark«) ... ...27KAI SENSTIUS: Om musikteoriens krise 122

RUDOLP1-1 SINIONSI,*,,N: »Syng Danmark«6

SVEND ERIK TARP: Radiopressen og hverdagsmusikken ... ... ... ... ... ... 24

11: Harmonilærens afsporing? ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67ERIK TUXEN: Lidt om solfége ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49TAGE WIND: Dansk militærmusik ... ... ... ... ... ... I .. ... ... ... ... ... ... 180ERLING WINKEL: Danske symfonier i (let 18. århundrede, 1, 11 ... ... 172, 201

KRITIK OG REFERAT, PROGRAMMER

AKSEL AGERBY: Skolekoncerter på Københavns fortsættelseskursus . ... ... 52

11 11 : Danske opførelser i DUT i sæsonen 1940-41 .........167KNUD ATLUNG: »Illustreret musikleksikon« (Povl Hamburger) .........146POVL HAMBURGER: Harmonilærens afsporing (Svend Erik Tarp) . ......46

GUNNAR HEERUP: Unge tonekunstneres orkesters 1. koncert ... ... ... ... ... 39

VAGN HOLMBOE: Ny musik ......14, 40, 54, 73, 106, 123, 148, 164, 182,205

: Tunesisk musik (Rodolphe d'Erlanger) ... ... ... ... ... ... 163RICHARD HOVE: En ny bog om musik (Yngve, Flyckt) . ... ... - .. ... ... ... 10

JØRGEN JERSILD: i Mekanisk musik . .....................15, 108, 150,166

KNUD LEOPOLD NIELSEN: Ti små lette klaverstykker (Richard Østerfeld) il HENNY PRIOR: 3000 swingtoner (Børge Roger-Henrichsen) ... ... ... ... ... 11SVEND ERIK TARP: Rytmiske øvelser (Dagmar Borup) ... ... ... ... ... ... 13

ANNA VEIBEL: Klaverl)ædagogiske værker (Heinz Schilngeler) .........12

FLEMMING WEIS: ',,y musik (Jens Bjerre) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 166

AKADEMISK STUDIEORKES""l'ER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

,N,1ÅGISTERKONFERENS I MUSIKVIDENSKAB (Jørgen Jersild.) (.b,'i,lilig Win-

kel) ...........................................................75,152

.M11SIK OG MUSIK1,1~, Danske ude og hjemme 17, 41, 57, 77, 108, 168, 183,207

11 , Udlandet ...........................18, 41, 57,151

STATENS N.;'t TSJI~P,+,'I)Å(i OGISKE EKSAMEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 152

MEDDELELSE1~

DET UN('ir E 'l'0NEk UNSTNERSELSKAB

......20, 43, 63, 78, 111 (generalforsam Iingsreferat),130,153,169,184,210

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

......19,42,SS(generalforsamlingsreferat.),77,111,130,152,169,183,209

ANMELDELSER AF NYERE MUSIK

Afjersnap, Harald: Capricer f. fl.,

obo ............*** ***54

: Interludium f. fl ., vi., vle. 166

Bentzon, Niels Viggo: 1. kammermusik f. vl., kl . ... ... ... 74 7 små klaverstykker op. 3 .150

Bentzon, Jørgen: Variazioni inter-

rotti op. 12 f. el., fag., vl., vla.,

vle...................107

Bjerre, Jens: »Hans, og Trine« f. 2

s I olost., kl. . . ...............166

Bloch, Ernest: 'k`1.koncert,150BTene, Erling: Capriccio f. ork.41Britten, Benjamin: Variationer f.ork. over et tema af Frank

Bridge 75Clausen, Karl: Blæserkvintet, . .54Egge, Klaus: Blæserkvintet, op. 1373Egk, Werner: »Joan von' Zarissa«

balletsuite f. ork. ... ... ... ... 182

Elgar, Edward: Serenade f. ork. .14Emborg, J. L.: Fire nordiske danse

op. 88 f. ork . ... ... --- --- - *-41G,Uldmark, Oskar: »Vårbrud«, fest-præludium f. ork . ... ... ... ...41Hindemith, Paul: »Nobilissima vi-

sione«, suite f. ork . ...74Sonate' f. el. og kl. . ...164

Hjelmborg, Bjørn: Fantasi f. ork.41Høffding, Firin: »Fvolution«, fan-tasi f. ork.149Ibert, Jacques: Divertissement f.ork.14

Fløjtekoncert ... ... ... ... 75

Ireland., John: »London ouverture«14Jørgensen, Erik: Rapsodi f. vl. og

kl. . . ........................74

Jørgensen, Sten: Kammersonate f.vl. og kl.74

Kayser, Leif: Symfoni nr. 1 ... ... 41

Klenau, Paul v.: 6 præludier ogfugaer f. kl.166

koppel,Hermann D.: Festouver-ture f. ork. ol). 33 ... ... .

Trio f. el., vl. og vle. ol).

11 . ..................107

- : Str.kvartet nr. 2 op. 34 ... 205

Krenek,Ernst: »Triumph der

Empfindsamkeit«, scenemusik f.

ork.14

Larsson, Lars Erik: Divertimento

. op. 15 f. ork . ...............40

Nys,troem, Gåsta: Sinfonia espres-

siva . .............--- *- ---165

Po o t ' Marcel: »Cinq bagatelles« f.

str.kvartet, ... ... ... ... ... ... ... 166

Prokofjef, Serge: 3. klaverkoncert

i C, ........................149

Raasted, N. 0.: »Sangen om Kø-

benhavn« op. 60 f. bl. kor og

ork. ...--- -* --- --- *** --- ****165

Riisager, Knudåge. »Primavera« '

ouvt. f. ork. ....... ..14

»Quarttsiluni« ol). 36 f.

ork . ...:»* - *** - ""'55

Sinfonia gaia ol). 38 . 182, 20,5Roger-Henrichsen, Børge: 3000

swingtoner f. k J . ....... ** ***il

Sehultz,Svend S.: Quartetto con-.

certante nr. 2 f. str.kvar-tet. ... ... ... ... ... ... ...

- I.- . Sonate f. vl. og kl . ...73Syberg, Franz: 2. symfoni ...54

Tarp, Svend Erik: Serenade f. fl.,

el., vl., vla. og vle . ...39

Concertino ol). 13 f. VI. og

ork . ..................107

- : Concertino ol). 30 f. fl. og

ork.107»Mosaik« 10 små stykkerf. kl.1,50~ebern, Anton: Str.kvartet ol). 2873l~`eis, Flemming: »Serenade udeiireelle hensigter« f. blæserkvintet39Østerfeld, Richard: 10 små lette

klaverstykker ... ... ... ... ... ...

ANMELDELSER AF (,,RA2M2M0FONPLADER

Beethoven, Ludwig v.: KI.koneert

nr. 5 Es . ..................150

Bloch, Ernest: Vl.koncert ... ... ... 15 0RMhms, Johannes: Symfoni nr. 4

e . .................15

- -- : KI.kvartet ol). 25 g ... ... 167Chopin, Frédéric: 28' mazurkaer ... 108Debuss Y, Claude: Trois nocturnes 76Mozart, Leopold: Divertimento mi-

litare........................166

Mozart,W. A.: Serenade f. str. ogpauke KV 239 . ... ... ... 76

Eine kleine Nachtmusik f.str.108

Linzersymfoni C ... ... ... 150

Pergolesi, G. B.: Koncert f. fl., str.og cernb.167Ravel, Maurice: Kl.koncert f. veii-stre hi~nd76

Snielanu, B.: »Den solgte brud«ouvt. 167

Strauss-, Richard: »Tod und Ver-

kl å ru ng« . ... ... ... ... ... ... ... 108

Tsjaikofski, Peter: Synifoni nr. (;

l)athétiqiie ..................713

AN,Nl~,'Ll)l~,'LSER AF JTNDERVISNINGSMUSIK

Benlzon, Niels Viygo: 7 små kla-verstykker op. 3 ... ... ... ... ... 150Borup, Dagmar: Rytmiske øvelser 13Roger-Henrichsen, Bør~ge: 3000swingtoner f. kl. ... ... ... ... ... il Tarp, Snend Erik: »Niøsaik« f. kl. 150

«;chi

Ingele~, Heinz: Der ncuc Wcg,

Etildenschule. 1-3. Klavierschule.

'Vorspielbuch.Sonatinenalbum..

j-»Ein Bachbuch fiir Alle. . ... ...C,,~terfeld, Richard: 10 små lette

klaverstykker .............i i

ANMELDELSHR AF BØGER

Erlanger, Rodølphe d': -Mélodies

tunisiennes16,3Flyckt, Yngne: Svenskt musikliv . 10

l Iumburger, Povl: Panum og Bch-rends musikleksikon ... ... . :' 146Tarp, Svend Erik: Koralharmoni-

sering i dur og moll .........46 ,

FASI'E ANNONCØRER

HANS ALMDAL -- ENGSTRØM OG SØDRINGWILHELM HANSEN -- (111UNNARHEERUPEMILHJORTH OG SØNNER - -- HORNUNG OG MØLLER ---- HANS1ANDSKROG LI,'REANSTALTI-I'N FOR KIRKEMUSIKI»AULI MERUNG ----SKANDINAVISK OG BORU1' --- ALEXANDHR S""I'OFFRI~,Gl,,,N

.TEGNINCr AF NODEEKSE,,MI-11,~,'R: 0TT-0 Kb14'H, ----J~l~,'J»j«)f)l TKTION: ILLI-T-GRAFIA ---- 'TRYK: ITNIVFRSAL TRYKM1,1U~.'.T