Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 01 - side 23-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Havsgaardsvej 16, Hlp. Tlf. Helrup 4631.

KASSEREH: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONI'0: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

I'EATERTELEFON: Fasan $26. Forestillingsdagen Kl. 1G-16,20. Anmodning om

Legitimationskort til det kgl. Teater maa, sendes med frankeret Konvolut med egen

Adi-esse til Det unge ]""onekunstnerselsl~,-ib., Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDE'LELSER

Det tinge Tonekunstnerselskab. li.. Koncert.

Fredag d. 24. Januar 1941 Kl. 20 Hornung & Møllers Sal. Med

virkende: Astrid Reisinger, Erling Bloch, Holger Lund Christiansen. Blæsertrioen: Mogens Steen Andreassen, Mogens Hartvig Sørensen og Berl Bo Ischinsky. Program:

Louis Glass (1864--1936 * ) : Trio for Obo, Klarinet og Fagot. Op. 77.

1935. Andante con rnoto-Allegro mode * rato, ma poco seherzando.

Andante quasi fantasia. Vivace. -- Mogens Steen Andreassen,

Mogens Hartvig Sørensen og Berl Botschinsky.

,Jens Bjerre (1903): Sonatine for Violin og Klaver. 1939. Uropførelse. Allegro inquieto. An,dante libero. Ron,do allegro. - Erling Bloch

og Holger Lun,d Christiansen.

Jørgen Bentzon (1897): Racconto Nr. 3. Op. 31 for Obo, Klarinet og

Fagot. 1937. Tranquillo. Con'moto - Vivace Tranquillo.

Mogens Steen An-dreassen, Mogens Hartvig Søren,sen og Berl Bot

schinsky.

I-laul Dul~as (1865): Variationer over et Tema af Rame,au for Klaver. 1907. 1. Gang. Variation - lpterlude - Finale. - Astrid'Reisinger.

N(-)é,1-Gallon (1891): Suite for Obo, Klarinet og Fagot. 1933. 1. Gang. Allemande. Allegro moderato. Fugue. Pres-to. Sarabande. Andante

quasi lento. Tai-nbourin. Vivo. - Mo Uens Steen Andreassen, Mo

gens Hartvig Sørensen og Berl Botschinsky.

Medlernskort giver Adgang.

4(

Unge 7""onekunstneres Orkester. 4. Konceri.

Odd -Fellow Palæets store Sal.

Tirsdag ' d. 11. Februar 1941 Kl. 20. 4. Koncert. Unge Tonekunstneres. Orkester. Dirigent: Thomas Jensen. Program:

Ouverture.?

Franz Syberg: Symfoni. 1939. L Gang i Københa-,-n.

Ludwig van Bee.thoven: Symfoni Nr. 5. c moll. (Skæbnesymfoni)

Billetter å Kr. 1, 2, 3 + Skat og Garderobe faas fra Mandag d. 3. Februar Kl. 9-17 i Wilh. Hansen, Musikforlag, Gothersgade 9-11, C. 5457, Sindahl-Pedersen, Gl. Kongevej 113, C. 12.829, B. T. Centralen, C. 1660 og Politikens Billetsalg, C. 6348 samt Koncertaftenen Kl. 19 ved Indgangen.

Uden Tvivl bliver det en stor Oplevelse at overvære den Koncert, som Unge Tonekunstneres Orkester giver i Odd Fellow Palæets store Sal, Tirsdag d. 11. Februar med Thomas Jensen. Det bliver meget iuteressant at høre Sybergs Symfoni, som er uropført ved en af Aarhus Filharmoni,sk Selskabs Koncerter i 1939. Det er første Gang Symfonien spilles i København, og den nære Tilknytning, Thomas Jensen har til Komponisten, borger for at Værket vil faa den mest autentiske Gengivelse. Beethovens 5te tælles blandt de mange Værker, Thomas. Jensen mestrer-til Fuldkommen,hed. Vi haaber, vore Medlemmer vil paaskøni~e denne musikalske Indsats af Unge Tonekunstneres Orkester, ved at købe Billetter til Koncerten og reklame-re for Tilslutning blandt Venner,og Bekendte. Der bør være fuldt Hus i Odd Fellow Palæets ~tore $al d. 11. Februar. Med Thornas Jensen paa Podiet kan man være overbevist om at faa en uforglemmelig Musikóple-,,,else.

Vi noterer, at det i Foraaret er 10 Aar siden DUT's Studieorkester havde sin første Koncert.

Aksel Agerby.