Indbinding af Dansk Musiktidsskrift 1940

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 01 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Ligesom i tidligere år har bogbinder Oscar Jacobse~i, Puster-~,ig 3, K, påtaget sig at indbinde DMT' til en pris af 4,00 kr. pr. årgang. Upaginere-de sider vil kun 1)li N.,-e medindbundet, hvis det udtrykke'ligt forlanges, eventuelt kan sådanne sider mod n -ringe ek-strabetaling indsættes samlet bagerst i bindet. Bindet er et smukt grønt hellærredsbind med DANSK MUSIKTIDSSKRIFT 1940 i guldtryk på ryggen. Hæftningen udføres i hånden. Tidligere årgange -,,,il kunne fås indbundet i samme bind til kr. 4,25 pr. bind. Hæfterne må være tilsendt bogbinder Jacobsen inden den 1. februar 1941.

Opmærksomheden henledes på, at 3.-14. årgang af DMT, indbundet i tilsvarende bind, kan k~»bes gennem redaktionen, og kun gennem denne, til en pris af 10,00 kr. pr. årgang.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at enkelte bestilte, færdigindbundne årgange af DMT fra sidste år endnu henligger uafhentede hos bogbinder Jacobsen. Disse årgange bedes snarest afhentede.

Årgang 16/1941, nr. 01