uden titel

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 01 - side 24-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Seismograf søger ansv. redaktør
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det tinge tonekunstnerselskab« som me4lemsblad for denne forening og »Musikpædagogisk foreniug«. DNIT udkommer Méd et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9.00. Abonnementet betr Igtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse fifider sted. Abonnement kin tegnes direlde hos redaktionen eller lennem bo-handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssal, koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i ]iver måned. I~edaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar lleerup, Finsensvej 2, F. Tlf. gothåb 2282. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Tlf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 16/1941, nr. 01