Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 02 - side 38-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTJD: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Havsgaardsvej 16, Hlp. Tlf. Helrup 4631. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adrosse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDE,'LELSER

Det unge Tonekunstnerselskab. 5. Koncert.

Fredag d. 28. Februar 1941 Kl. 20 Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Eivin Andersen, Volmer Holbøll. Ingerslev-Trioen: Sverre Forchhammer, Alberto Medici og Poul Ingerslev-Jensen. Program:

Otto Sandberg Nielsen (1900-1941): Sonate for Viola og Klaver. Op. 17. 1940. (Uropførelse. Manuskript.) Allegro, poco Improvizazioni. Andante tranquillo. Intermezzo. Allegro energico. - Eivin Andersen og Poul Ingerslev-Jensen. Bjørn Hjelmborg (1911): 3 Sange til Tekster af Harald H. Lund. 1939.

(Uropførelse. Manuskript.) Solfontæne. Akvareller. Sang. - Volmer Holbøll. Ved Flyglet: Poul Ingersle-,- Jensen.

Niels Viggo Bentzon (1919): Trio Nr. I for Violin, Viola og Violoncel. Op. 6. 1940. (Uropførelse. Manuskript.) Allegrefto flåente. Rondo 1: Allegro. Adagio espressivo - Finale (Rondo 11) : Alle,,ro.

Sverre Forehhammer, Eivin Andersen og Alberto Medici.

Sv. Erik Tarp (1908): Lyse Land (Alex Garff). 1. Gang i Koncertsal. Engstrøm & Sødring.

Otto. Mortensen (1,907) : Sommernat (Poul la Cour). 1. Gang i Koncerts a I. NV. H.

Aksel Agerby (1889): Hørvise (Johs. V. Jensen). I. Gang i Koncertsal.

W. H. -- Volmer Holbøll. Ved Flyglet: Poul Ingerslev-Jensen.

Gustav Helsted (1857-1924): Trio i E-moll for Klaver, Violin og Violoncel. Op. 6. Komp. 1879. W. H. Poco adagio ma non troppo

molto allegro e appassionato, attacca: Allegretto grazioso. Poco adagio - andante con moto. Presto confuogo. --- Ingerslev-Trioen.

Gyldigt Medlemskort giver Adgang.

Det unge Tonekunsterselskab. 6. Koncert.

Onsdag (1. 5. Marts 1941 Kl. 20 Odd Fellow Palæets store Sal. Med

virkende: Unge Tonekunstneres Orlwster. Dirigent: Launy Grøndahl.

Solister: Meta Holinboe, Johan Bentzon og Herrekoret Bel Canto. Diri

gent: Karl Clausen. Soli-s[: Magnus Andersen. Pro rarn: 9

Svend Schultz (1913): Pezza sinfonico. 1940. (Uropførelse. Manuskript.) Andante - allegro.

Vagn Holmboe (1909): Kanlinerkoncert Nr. 1 for Klaver, Strygere og I Pauke. 01). 17. 1939. (Uropførelse. Manus],cript.) Molto moderato. Molto allegro. -'Solist: Meta Holniboe.

Finn Høffding (1899): Kristofer C'olumbus. Chaeonne for Mandskor, Solo og Orkester. 1937. Tekst: Johs. V. Jensen. (Uropførelse. Manuskript.) - Dirigent: Karl Clausen. Solist: Magnus Andersen.

Karl Clausen (I«,,)04): Koncertante for Fløjte og Orkester. 1940. (Uropførelse. Manuskript.) Allegiro moderato. Allegretto. Interinezzo

Presto andante, Finale: p resto, - Solist: Jolian Bentzon.

Knudåge Rii,sager (1897): Frederik d. II i Ditmarsken. Spagfærdige Bemærkninger til et krigerisk Tema. 01). 39,. 1940. (Uropforelse. Manuskript.)

Billetter kan mod Fore~7isning af Medlemskort afhentes hos Wilh.

Hansen fra Mandag d. 25. Februar mellem 9-17 mod Betaling af

Garderobeafgiften 25 Øre. Forøvrigt er der offentligt Billetsalg hos

Wilh. Hansen, og vi henstiller til vore Medlemmer at agitere for Til

, slutning.'

3. Ung Aften.

Onsdag d. 12. Marts 1941 Kl. 20 Hornung & Møllers Sal. Medvir

kende: Unge Tonekunstne,res, Studieorkester undet Ledelse af Lavard Friisholm. - Solist: Pianist Arne Skjold Rasmus,sen. Prograrn:

Flemming Weis (1898): Introduzione grave for Strygere med Klaver.

1940. (Manuskript.)

Laurids Lauridsen (1882): Lille Suite for Strygeorkester. 1939. (Ma--

nuskript.) Præludium. Legen-de. Hymne.

Svend Schultz (1913): Serenade for Strygeorkester. 1940. 1. Gang. Allegro ma non troppo - Moderato - Allegro ma. non troppo.

I

Romance: Andante con moto - Presto - Andante con moto. Rondo: Allegro. - Solo-Violiner: Carl Georg Reisinger og Bodil Gjødvad.

Karl Ditters v. Dittersdorf (1739--1799): Koncert for Klaver og Strygere. Allegro molto. Larghetto. Rondeau: Allegretto. - Solist: Arne Skjold Rasmussen.

Joseph Haydn (1732-1809): Symphonie Nr. 21. A-dur. Adagio. Presto. Menuett. Finale: Allegro molto.

Gyldigt Medlemskort giver Adgang.