Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 02 - side 37-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Dauer, Fiolstræde 9, K.

Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk. forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 67,39.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr-IX's gade 7,

K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Kontingentet skal betalesnu, saafremt De (msker at midgaa ekstra Porto- og Opkra-,,ningsudgifter.

-4(

Ordinær Generalforsamling afholdes Fredag den 28. Februar Kl. 20 paa Musikkonservatoriet Etageii ovenover Koncertsalen. Dagsorden:

1. Forniandeiis Beretiiing.

2. Kassereren aflægger Regiiskab.

3. Valg af Formand.

4. Valg al' den øvrige Best relsc (Fru Anna Dauer (,nisker ikke y Genvalg).

5. Valg af Revisorer.

6. Forslag til nye Love.

7. Eventuelt.

Medlemmerne bør møde til Generalforsamlingen!

2. Medlemsaften finder Sted Lørdag den 8. Marts Kl. 1911,~ hos Fru Gerda v. Billow, Set. Thornasallé 1, 4, V (Linie 1, 3, 6, 14, 15). Direktør for det kgl. Musikkonservatorium Pianist Rudolph Simonsen vil indlede en Diskussion om almen musikpædagogiske Problemer. En Række af vore fremragende Pædagoger har allerede tilsagt deres Nærværelse.

Deltagelse i »Kaffe«- og »The«bordet koster 1,00 Kr., og Anmeldelse maa ske senest 3 Rage før til Sekretariatet Fru Anna Dauer, Fiolstræ.de 9, Palæ, 4965.- Medlemmerne anmodes om endelig at overholde Anmeldelsesfristen og ikke melde Afbud i sidste Øjeblik.

_4(

Vi minder atter om Elevkoncerterne, den 21. og den 23. April, folat Medlemmerne i Tide kan naa at færdigindstudere Opgaverne med deres Elever. Nærmere Oplysninger vedrørende Koncerterne: se DMT 1940 Side 20 (December).