uden titel

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 02 - side 40-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musikti&skrift,,~ udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne fdrening og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer Éaed et hæfte om måneden, måfiederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7..50. lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes. som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnerneni modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Finsensvej 2, F. Tlf. gothåb 2282. Kasserer-

kontor: Kongensvej 26, F. Tlf. fasan 826. Postkonto: 22596.