Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 03 - side 64-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: ' Johan Bentzon, Havsgaardsvej 16, Hlp. Tlf. Helrup 4631. KASSERER: Bjørn ~føller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab. 7. Koncert. (Aarsfest.)

Tirsdag d. 8. April 1941 Kl. 19.30. Palælokalerne, Klerkegade 2. Medvirkenide: Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigenter: Poul Allin

Erichsen, Erik Thomsen og Wal,demar Wolsing. Unge Tonekunstneres

Studieorkester. Dirigent: Lavard Frii-sholm. Prograzn:

Poul Ållin Erichsen, (1910): Sinfonia piccola..An~dan-te - Allegro -

An-dan-te - Allegretto -- And,ante. (Uropført i Det unge Tonekun-stnerselskab, 17. Januar, 1934.) Dirigent: Komponisten.

Lars-Erik Larsson (1908): Lille Serena,de for Strygeorkester. Op. 12.

(1. Gang.) Allegro - Adagio cantabile - Allegro vivace - Allegro. Dirigent: Erik Thomsen.

Karl Clausen, (1904): Tema med Variationer for lille Orkeister. Op. 6.

1936. (Uropført, i Det unge Tonekunstn~erselskab, 29. November, 1937.) Unge Tonekunstneres Studiorkelster. Dirigent: Lavard Friis,holm.

Joseph Haydn (1732-1809): Symfoni Nr. 96. (Lo,ndontsymfo,ni Nr.

14.) D-dur.. (1. Gang.) A,dagio - Allegro. Andante. Menuetto. Alle-

I-

gretto. Finale: Vivace assai. Dirigent: Waldemar Wolsing.

Efter Koncerten arrangeres fælles Bord. 3 Stk. Smørrebrød, Øl og Kaffe, Kr. 3,75 + Drikkepenge 15 To = Kr. 4,35.

Anme-l,delse, o,i-n Deltagel-se sker til vo rt Kontor, Kongen-svej 26, F. Tlf. Fasan 826, senest Man,dag d. 7. April.