Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 03 - side 56-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FRA REDAKTIONEN

På grund af pladsmangel inå,i,dette nunimer af DMT bl. a. udgå: brevveksling mellem Vagn Holmboe og Jørgen Bentzon vedrørende denne sid'stes symfoni over motiver fra Dickens, endvidere Vagn Holmboes anmeldelse af værkerne""ve,d DUTs 6. koncert.