Gerhard Rafn 50 aar

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 03 - side 52-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

GERHARD RAFN 50 AAR

AF AKSEL AGERBY

Den 24. Marts 1941 fylder en af vore fornemste hjemlige Violinspillere, kgl. Kapelmusicus Gerhard Rafn, 50 Aar og typisk nok for Fødselsdagsbarnet anvender han den runde Fødselsdag til at afholde en Konceft i Palæe,ts mindre Sal med Rafn-Kvartetten, der som bekendt nu bestaar af Gerhard Rafn, Hans Kassow, Niels Borre og Torben Anton Svendsen. Rafn begyndte 12 Aar gl. at spille Violin hos Frederik Marke, som 14-aarig deltog han i en Konkurrence til det kgl. Kapel og han havde sin første offentlige Optræden, da han var 15 Aar. 1908 blev han optaget paa kgl. Hochschule for Musik i Berlin og fik her Professor Carl Markees og Professor Willy Hess som Lærere. F-ra 1911-1913 var han Musiklærer ved Deutsches Landerziehungsheim, Ilsenburg a/Harz, hvorefter han bosatte sig i Berlin og blev Forbereder for Professor Willy Hess. 1917--18 ansat som Primo-Violinist i Berliner Philharmonisches Orchester. Et meget smigrende Tilbud om at blive Koncertmester i dette fornemme Orkester, maatte han, grundet paa Militærtjeneste, give Afkal,d paa og rejse hjem -til København. Efter sin Hjemkomst blev Gerhard Rafn i 1919 Medlem af Breuning-Bache-Kvartetten. 1924 optaget i det kgl. Kapel. 1926 dannede han sin egen Kvartet, Rafn- Kvartetten, -der dengang bestod af Gerhard Rafn (I Violin), Carlo Andersen (II Violin), Niels Borre (Bratsch) og Torben Anton Svendsen (Violoncel), og endelig blev han i 1940 knyttet til det kgl. danske Musikkonservatorium som Lærer.

Gerhard Rafn er en meget alvorligt arbejdende Musiker, der altid som Solist med Orkester har vundet Anerkendelse for sine udmærkede Præstationer, men dog særlig som Kammermusiker har øvet en værdifuld Gerning.

Rafn-Kvartetten har i de 15 Aar, den nu har bestaaet, haft en nær Tilknytning til Det unge Tonekunstnerselskab, og der har sjældent været en Sæson, uden at -dette Ensemble har ydet en værdifuld indsats for Samtidens Musik. Som Kammermusiker og Solist har hjemlige Musikorganisationer utallige Gange valgt Gerhard Rafn til at spille dansk Musik i Udlandet, vi nævner: Helsingfors 1921, Paris 1923, Stockholm 1927, Helsingfors 1932, Oslo 1934, London, Stuttgart, København 1938. Derfor er det kun naturligt, at der gennem dette Blads Spalter, paa Gerhard Rafn's 50 Aars Dag, lyder en Tak fra Det unge Tonekunstnerselskab for ~den lange Række Værker, som ,han har fremført paa vore Koncerter siden 1927, med en hjertelig Lykønskning og gode Fremtidsønsker om, at vi endnu i mange Aar maa nyde godt af Gerhard Rafn's store musikalske Indsats og kunstneriske Betydning for dansk Musikliv.