Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 03 - side 59-59

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

/1 Jørgen Bentzons I. Symfoni i D-dur over Motiver fra Charles Dickens, blev uropført den 20. Februar ved Statsradio-foniens 19. Torsdagskoncert af Ths. Jensen. Samme Koncert indledtes med Hermann D. Koppel: Festouverture.

/1 Niels Borre og Wilhelm Lanzky Olto gav en velbesøgt Sonateaften hos Hornung & Møller d. 4. Marts med Værker af G. F. Händel, Igor Strawinsky, César Franck og W. A. Mozart.

fi Vagn Holmboe: Musik for 5 Blæsere. Op. 19. 1940, som uropførtes af Blæserkvintetten ved Matinéen d. 2. November i Fjor fik af samme Ensemble en ganske fortræffelig radiofonisk Udsendelse i Radioen nu i Februar. Værket fremføres af et svensk Ensemble ved nordiska Musikdagar i Stockholm fra 18.-22. Marts. Desuden opføres Værker af Knudåge Riisager, Poul Schierbeck og Svend Erik Tarp. Men mærkværdig nok er kun Koml)onist

Navnene, ikke Værkerne nævnt i Indbydelsen.

// Ved Det unge Tonekunstnerselskabs

3. Koncert Søndag d. 23. Marts, i Sam-

arbejde med Københavns kommunale

Fortsættelseskursus, Sprog & Handels-

fag, dirigerer Joh. Hye-Knudsen. Pro-

grammet bestaar af: Carl Nielsen: .»En

Fantasirejse til Færøerne«, rapsodisk

Ouverture 1927. Knudåge Riisager: Al-

legretto chiaro af »Sinfonia Gaia«, Op.

38. Oscar Gyldmark: 2 danske Folke-

viser bearbejdet for Strygeorkester:

Ebbe Skammelsøn, Dronning Dagmar.

Laurids Lauridsen: Pastorale for Obo

og Strygere, Aksel Agerby: Intermezzo

for Obo og Strygere, Niels W. Gade:

Symfoni Nr. 1 i c-moll: »Paa Sjølunds

fagre Sletter«. De to foregaaende Kon-

certer har faaet en enestaaende Mod-

tagelse af de unge Kursusdeltagere, der

har fyldt Odd Fellow Palæets store Sal.

Aksel Aflerby.