I anledning af - Musikanmelderringens skrivelse

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 76-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I ANLEDNING AF

MUSIKANMELDERRINGI,""l'NS SKRIVE'LSE

I sidste Nr. af DMT offentliggjordes et Brev, som Redaktør Kai Flor paa Musikanmelderringens V'egne havde sendt Bestyrelsen for »Det unge Tonekunstnerselskab«, og hvori lian tog stærkt Afstand fra - ,,isse Punkter i min Artikel »Omkring Holger Danske«. Dette Brev viste forskellige Xlisforstaaelser, og i den Anledning vil jeg .,,,erne -idet jeg stadig fastholder alle principielle Synspunkter - pr,,eeisere følgende:

1) Udtrykkel »Af en Sttid - -« er ikke ment som nogen Personlighe-d, -der er rcttet mod en bestemt Anmelder. Udtrykkets Plads i Artiklen kan give Anledning til denne Opfattelse, hvorfor jeg indrøninier, at det kunde have været bedre valgt.

2) Artiklen indeholder ikke med en Sælning, et Ord eller en. Stavelse nogen Form for Angreb paa de

københavnske Teaterniedarbejdere eller Teaterkritikere, hvilket enhver maa kunne overbevise sig

om ved at læse Artiklen. Sven Lunn.

At jeg har ladet udtrykket »Af en Stud -« passere uhindret i trykken, beklager jeg. Jeg beklager det så meget mere, som dette udtryk kun kan svække såvel argumentationen for de, principielt rigtige synspunkter, Sven Lunn fremsætter, som det også i dette tilfælde fuldt berettigede angreb på August Felsing for hans kritiske virksomhed. Gunnar Heerup.