Til redaktionen

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 69-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

TIL REDAKTIONEN

FOR DANSK MUSIKTIDSSKBIFT

Tillader mig at anmode om plads for følgende:

I sin - i øvrigt saa værdifulde -- artikel, »Gehørsangskole eller Funktionsdial,,rnose« er Hr. Svend ""Furning kominet til en vildledende opfattelse af en hypotese, som jeg har fremsat i inin bog »Huru r8storganen behårskas«. Paa (let omtalte sted (pag. 31 ) har jeg slet ikke talt oin Wbrato., men kun om toneiis, styrke, fremkaldt af (le eksplosioner, som olykon-uner i stemmeridsen ved stemmelæ-bernes svingrni Ager fra og til hinanden, idet disse svingninger bliver størst, naa r -de laterale muskelfibrer, som befinder sig n,,-trmest skjoldbrusken,"", sider, forbliver ukontraheret - bløde -, medens kun de indre - merinest strubens centrum beliggende - fibrer, altsaa: stemnielæbernes rande, kontraheres og derved bliver elastiske.

Med tak paa forhaand for optagelsen

Deres -erbødi,, e

.1

W. Talvi.