Hvorfor har vi ikke det - ?

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 05 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

HVORFOR HAR VI IKKE DET -?

En dansk musikhistorie savnes.

Udover Angul Hammerielis »Dansk Musik indtil ca. 1700« og de oversigter over dansk musik, der findes i danske eller udenlandske håndbøger om musikhistorie, findes der ingen samlet fremstilling til belysning af vor egen musiks historie. Det afsnit af -vor nationale tonekunsts udvikling,,der ligger efter år 1700 og op til de sidste~dage, er overmåde vigtigt, og det er en mangel, at -dette ikke er skildret, i sammenhæng, dels med vor egen fortid og dels med den samtidige udviklingslinje i europæ-isk musik. En sådan dansk musikhistorie~ måtte skrives i et for alle tilgængeligt, sprog. Stoffet er tilstrækkeligt fængslende, både det biografiske, om komponister og musikere, det historiske, om musikforholdene og musiklivet i Danmark i fortid og

I

nutid, og endelig det rent musikalske stof, redegørelsen for stilsammefthængen og udviklingen på langs (»den, -danske tone«) og på~ tvær,s (omver-denens indflydelse på stilretning i teknik og æstetik.)

Tiden er netop nu inde til, at dette værk skabes. Mere end nogensinde før må vi gøre et arbejde for at forstå os selv ved at erkende vor fortid. Og samtidig må vi, ved at hævde, dennes betydning, fastslå overfor omverdenen -de stadigt levende kræfter i vor samtid.

Knudåge Riisager.