Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 05 - side 113-113

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

RONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Da kun faa Medlemmer har reageret paa Opfordringen til at anmelde sig til Elevkoncerten til Efteraaret, henviser vi atter til Med,delelsen i DMT.s April-hefte.

Paa den 3. Medlemsaften mødte Gunnar Heerup op med en lang Række Forslag om virksom Propaganda og m. a. Der viste sig at være en Del Problemer om Ferieforhold, Honorar, dets Indkassering og lign., -som alle var interesserede i at faa løst. Det er utvivlsomt af stor Betydning, at Pædagogerne indbyrdes bliver enige om disse Spørgsmaal, saa atde saa vidt muligt kan følge en fast Linje og derved give Publikum Respekt for Foreningens Vedtægter. De gamle Vedtægter vil blive trykt op, ligeledes enedes man om at trykke nogle meget anvendelige Fælleskvitteringer. Annoncekampagnen fra ifjor vil blive gentaget iaar i lidt ændret Form. Men herom og om det -øvrige, der blev drøftet, vil nærmere Meddelelse til,gaa Medlemmerne.

Årgang 16/1941, nr. 05