Sommerkursus

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 05 - side 112-113

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

SOMMERKURSUS

Fru Liselotte Selbiger afholder to huskoncerter den 10. og 12. juni, til hvilke adgangen er gratis. Under medvirkning af Ejvin Andersen (viola d'amore) gennemgås en række cembaloog kammermusikværker fra det 18. årh. Koncerterne finder sted i fru Selbigers hjem, Frederik VIs allé 8, 4; tilmeldelse til koncerterne bedes ske senest tre dage før. (Se iøvrigt annonce).

11 Organist Carl Johan Grum afholder et sommerkursus i orgelspil efter fransk orgeltradition (Bonnet). Alle organister og orgelstuderende indbydes til at deltage i ~kursus, der omfatter 1) gennemgang af- den gamle tyske Bach-tradition, 2) teknik: fransk orgelbehandling, 3) indstudering af en triosonate,

et præludium (eller toccata) og fuga, samt en orgelkoral, alt efter deltagernes eget valg. Nærmere ved henvendelse til organist Grum, Slagkildevej 8, Næstved. Tlf.: 1185. (Se iøvrigt annonce) .

/1 Danmarks sanglærerforening afholder atter i år sine 4 musikdage. Musik~ dagene finder denne gang sted på Kerteminde folkehøjskole i dagene fra den .1.-4. august. Fællesprogrammet er: 3 foredrag om dansk musik ved Rudolph Simonsen, 4 foredrag om folkelig sang med påfølgende enstemmig fællessang ved Ejnar Skovrup og Oluf Ring, kor,sang og sammenspil ved Thorvald Nielsen. Endvidere bliver der adgang til at deltage i en række studiekredse: stemmedannelse ~Agnete Zacharias), kam~

mermusik (Thorvald Nielsen), solfége

(Rud Gylden), korindstudering (Kai

.Senstius), to-stemmig sats (Oluf Ring),

klaverpædagogik (Knud Leopold Niel-

. sen), violinpædagogik (Povl Fledelius).

Den 3. august afholdes et stævne i for-

bindelse med fyenske færinger og fyen-

-ske folkekor.

Kursusafgiften er: 12 kr. for medlemmer af DS, 15 kr. for andre. Afgiften pr. studiekreds er: 5 kr. for medlemmer af DS, 7 kr. for andre. Opholdet på højskolen koster for alle 22 kr. Unge lærere, studerende og semi.narieelever kan opnå moderation eventuelt en hel eller halv friplads. Indnieldelsesfrist: 1. juli. Oplysninger gennem lærer Erling Brahm, Oure; tilmel,delser til Thøger Rasmussen, Strandparken 5, Aarhus.

11 Musikpædagogen frk. Irene Skov

gård og komponisten Werner Wolf Glaeser indbyder til et stævne for moderne musik på den internationale højskole i Helsingør i dagene fra den 6.12. august. Stævnet omfatter foredrag til belysning af den moderne musiks mange og meget forskellige sider og idéer, korsangstimer med indøvelse af betydelige danske og udenlandske korværker, sammenspil for strygere og blokfløjter. Hele stævnet er dog således tilrettelagt, at også mennesker uden videre forkundskaber vil kunne få et indblik i den moderne musiks

væsen.

En del betydelige moderne værker vil blive demonstreret af kendte musikere, bl. a. Ejvin Andersen-kvartetten, Johan Bentzon, Gertrud Egede, Johs. Viggo Pedersen. Desuden vil der blive afholdt foredrag om beslægtede emner indenfor fx. malerkunst og teater.