Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 06 - side 131-131

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

Den 23. Maj afholdt Mogens Wóldike med Københavns Drengekor sin 100. Kirkemusikaften. Ved denne Lejlighed bestod Programmet af ældre d,,~nsk Musik og »Unge Tonekunstneres d~kester~~ medvirkede.

11 Unge Tonekunstneres Fond.

Den 29. Maj modtog Else Jena, . Palle

Nehammer, Franz Syberg og Holger Valbjørn Belønning af »Unge, Tonekunstneres Fond«. Fondens Bestyrelses faste Medlemmer var i Aar efter Lovene suppleret ved Lodtrækning med det foregaaende Aars 'belønnede: Lavard Friisholm, Erik Jørgensen og Erik Thomsen.

//Lange-Milllers Stipendium paa1000

Kr..er for indeværende Finansaar tildelt Sv-end S. Schultz.

// Ejvin Andersen Kvartetten, der be

staar af Ejvin Andersen, Viggo Lund,

Jørgen Olsen og Helge Ramsøe har i Aar i Juli Maaned spillet en Række, klassiske Kvartetter paa »Brønnurns P&,yillon« foran Statens Museum for Kunst.

/1 Hos Wilhelm Hanse n er udkommet Serenade for Strygeorkester af Svend S. Schultz Partitur og Stemmer.

// Ved Koncerten i Stefans Kirken (len 9. September spiller Svena-ove M4er Buxtehudes Koralvariationer over »Rind nu op i Jesu Navn«, som han har fundet blandt andre ukendte Værker af Buxtehude i en Sl~egtsbog, som tilhører Postmester Ryge Nykøbing F. Denne Slægtsbog har været i Familien Ryges Eje i ca. 200 Aar. Værket opføres for første Gang til en offentlig Koncert i København ved df~nne Lejlighed.

11 Kodas Direktør, Hr. Ravn-Jonsen, fylder (len 15. September 60 ~kar.

Aksel Aflerby.