Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 06 - side 131-131

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Gerda v. BUlow, Skt. Thomas-

allé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogis4 forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTF ' QRMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRET-NINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabrielus, Chr. IX's gade 7,

R. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Mp F.s Elevkoncert med nyere Undervisningslitteratur finder Sted i Hornung & Møllers Sal, Tirsdag den 7. Oktober Kl. 20. Censuren afholdes samme Sted -om Eftermiddagen, Tirsdag den 23. September. Tillnel-delse til Koncerten kan endnu ske indtil den 14. September til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade ~.

_4(

Der er ansøgt om Adgangskort til Statsradiofoniens Generalprøver til Mp F Medlemmer, der tidligere har faaet gennem Foreningen. Kortene bliver tilsendt Medleminerne, naar de er os i Hænde. Se iøvrigt Uddrag af Brev fra Statsradiofonien under DUT Foreningsmeddelelser. 4K

Brochurer med og uden Paatryk og Kvitteringsblokke å 100 Blade uden Paatryk kan til Stadighed faas til de meddelte Priser ved skriftlig Bestilling til Gunnar Heerup.