Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 07 - side 150-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Dansk Musik i Dag.

Det Unge Tonekunstnerselskab afholdt 2 Matineer i Forbindelse med Skulptur- og Maleriudstillingen paa Statens Museum for Kunst.

V Lørdag d. 6. September Kl. 16. Medvirkende: Ida Høst Roholm, Kjell Olsson; - Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Waldema Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelni Lanzky-Otto og Kjell Roikjer

Program:

J. L. Emborg (1876): Af Kvintet for Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og

Fagot. Op. 74. Komp. 1931. Marciale. Intermezzo - Finale.

Harald-Agersnap, (1899): Suite i Danserytmer for 5 Blæsere. Komp.

1940. Paso double. Habanera. Reel. Kehraus.

Poul Allin Erichsen (1910).: Af Suite for lille Harmoniorkester. Komp.

1941. Regnvejrsserenade: Molto tranquillo e bagnato. Karusselgalop: Vicacissimo.

Ebbe Hamerik (1898): 4 Sange af Operaen »Marie Grubbe«.

Flemming Weis (1898): »Serenade uden reelle Hensigter« for Blæser

kvintet. Komp. 1938.

2' Søndag d. 7. September Kl. 16. Medvirkende: Edel Andersen, Eyvin Andersen, Johan Bentzon, Niels Viggo Bentzon, Richard Dahl

Eriksen, Sverre Forchhammer, Grete Jespersen, Gudrun Jespersen,

Erik Jørgensen, Palle Nehammer, Arne Nelsson, Bolette Schiøler og

Inger Therkildsen. Program:

Vagn Holmboe (1909): Sonate for Violin og Klaver. Komp. 1935.

Allegro. Andante. Allegro molto.

Finn Høffding (1899): Kilden. Jeppe Aakjær. Komp. 1919.

Harald Agersnap (1899): Vise. Carl Dumreicher. Komp. 1932.

Otto Mortensen (1907): Foraarssang. I. A. Schade. Komp. 1933.

Erik Jørgensen (1912): Concertino for Fløjte, Clarinet, Violin og

Klaver. Komp. 1938. Allegro. Andantino. Allegro molto.

Svend S. Schultz (1913): »Den gavmilde Eros«. Harald H. Lund.

Komp. 1937. For Koloratursopran o-, 5 Instrumenter.

n

Knudåge Riisager (1897): Concertino for 5 Violiner og Klaver. Op. 28 a. Komp. 1933. Allegro. Lento. Allegro.

Vi bringer Direktør Swane vor bedste Tak for den Interesse og Forstaaelse, hvormed han mødte vor Idé: at spille Dansk Musik af i Dag sammen med Skulptur og Maleri paa Statens Museum for Kunst. Alle de udøvende Kunstnere skal ogsaa have et Lovord for den Beredvillighed, hvormed de stillede sig til Raadighed og løste de mange Opgaver. Der var stor Tilslutning fra Publikum.

-]K

Det unge Tonekunstnerselskab's I. Koncert (Kammermusik).

Fredag d. 3. Oktober 1941 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Carlo Andersen Kvartetten: Carlo Andersen, Charles Senderowitz, Christian Esbensen og Otto Lfitzhøft, Alberto Medici og KJell Olsson. Program:

Dag Wiren (1905): Strygekvartet Op. 9 (trykt 1939). 1. Gang. Tema med Variationer. Scherzo. Moderato ma molto, rythmico. Andante. Fugato. Finale. Prestissimo. Tilegnet Lady Franks. (Nordiska Musikfórlaget) .

Peder Gram (1881): Sonate for Violoncel og Klaver. Op. 14 (1913). Andante misterioso e narrante. Allegro inquieto. (Skandinavisk og Borups Musikforlag).

G8sta Nystroem (1890): Regrets. 6 piéces pour piano (1923-24) 1. Gang. Mouvement de menuet. Modéré. Lent et triste. Lent expressif. Vivement spirituel. Lent e calme. (Maurice Senart. Paris.)

Herman Sandby (1881): Kvintet Nr. 2 for 2 Violiner, Viola og 2 Violonceller. 1941. Uropførelse. Allegro. Andante con moto. Allegro con brio. (Manuskript).

Medlemskort giver Adgang.

4C

2. Koncert Fredag d. 31. Oktober (Kammermusik). Program i

Hef te 8.

Torsdagskoncerternes Generalprøver.

De Medlemmer som vi inden den 1. August har anmodet Stat§radiofonien om Kort til og som til Dato har betalt Kontingent, vil faa dette tilsendt i den kommende Uge. Prøven er i Aar som meddelt i Hefte 6 Torsdag Kl. 12. Husk Kontortiden er mellem Kl. 13-15.

Ravn Jonsens 60 Aars Fødselsdag.

Det blev en meget festlig og afvekslende Dag Ravn Jonsen op-' levede d. 15. September. Den indledtes med at Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer mødte paa Norasvej Kl. 8 om Morgenen og spille-de en i Dagens Anledning komponeret »Morgenserenade til »Ravnen« af Svend Erik Tarp. De morgenduelige Kunstnere blev efter Afleveringen af Serenaden modtaget med den overdaadige Gæstfrihed, som altid var særpræget for Huset og dets Frue, og det blev en meget festlig musikalsk Optakt til Dagen. P~xa Ko-da blev der senere paa Dagen ved en Reception af Deputationer fra mange Institutioner overrakt Gaver og Blomster bl. a. fik Ravnen af Dansk Komponist- Forening, Dansk Revueforfatter~ og Komponistforbund og Det unge Tonekunstnerselskab overrakt en Signetring, og om Aftenen fandt den planlagte Middag Sted i Haandværkerforeningen, hvor Departementschef Graae, Domorganist N. 0. Raasted, Landstingsmand Fru Lisbeth Hindsgaul, Komponisten Aksel Agerby og Revuforfatteren Poul Sørensen var Talere. Der var skrevet mange Sange til Lejligheden og der blev optaget Film ved Bordet, som senere forevistes under Natmaden og vakte stor Jubel, For Fødselsdagsbarnet blev det en indholdsrig Dag fyldt med stor Anerkendelse for hans værdifulde Arbejde.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Finsensvej 2, F. Tlf. gothåb 2282. Kasserer-

kontor: Kongensvej 26, F. Tlf. fasan 826. Postkonto: 22596.