6 koncerter med alle Bachs orkesterværker

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 08 - side 166-166

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

6 KONCERTER MED ALLE BACHS

ORKESTERVÆRKER

I Samarbejde med Berlingske Tidende og Wilhelm Hansen, Musikforlag. Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigent: Mogens Wöldike. Samtlige Joh. Seb. Bachs Orkesterværker. 6 Koncerter i Odd Fellow Pakæet. I. Koncert: Fredag den 7. Novejnber, -store Sal. Dobbeltkoncert i d-moll for to Violiner. Hanne Nielsen og Inger Therkildsen. 2. Brandenburgerkoncert. Violinkoncert i a-moll. Julius Koppel. 3. Suite.

2. Koncert: Tirsdag den 18. November, mindre Sal. T'ripelkoncert i a-rnoll for Cembalo, Fløjte og Violin. Finn Viderø, Johan Bentzon, Else Marie Bruun. 3. Brandenburgerkoncert. Cembalokoncert i E- Dur. Finn Viderø. 2. Suite.

3. Koncert: Onsdag den 26. November, store, Sal. Tripelkoncert i d-moll for tre Cenibali. Georg Krarup, Liselotte Selbiger, Finn V,iderø. 4. Brandenburgerl-concert. Konce,rt (efter Vivaldi) i a-i-noll for 4 Cembali. Chr.' Christiansen, Liselotte Selbiger, Georg Krarup, Finn Viderø. 1. Suite.

4. Koncert: Fredag den 6. Februar, store Sal. Tripelkoncert i C-Dur for tre Cembali. Liselotte Selbiger, Georg Krarup, Karl Johan Isaksen. Violinkoncert i E-Dur. Henrik Saxenskjold. Ricercare af »Musikalische-s Opfer«. 1. Brandenburgerkoncert.

5. Koncert: Tirsdag den 10. Februar, mindre Sal. Cembalokoncert i f-moll. Chr. Christiansen. Violinkoncert i d-moll. Charles Senderowitz. 6. Brandenburgerkoncert. 5. Brandenburgerkoncert.

6. Koncert: Onsdag den 18. Februar, store Sal. Dobbeltkoncert i C-Dur fo,r to Cembali. Chr. Christiansen, Folmer Jensen. Dobbeltkoncert i c-moll for Violin og Obo. Else Marie Bruun, Waldemar Wolsing. Cembalokoncert i A-Dur. Folmer Jensen. 4. Suite.

Som det ses af ovenstaaende Program afholder Unge Tonekunstneres -Orkester med Mogens Wöldike, som Dirigent 6 Koncerter med Kompositioner af Joh. Seb. Bach. De første, 3 finder Sted i Novernber og de næste 3 i Februar. Vi haaber at mange af vore Me-dlemmer vil støtte Orkesterets betydningsfulde Indsats ved at købe Billetter ti.l Koncerterne. Billetter å Kr. 1, 2, 3, enkelte å Kr. 5 + Skat og Garderobe faaes i Wilh. Hansen, Musikforlag, Gothersgade 9-11, C. 5457, Sindahl-Pedersen, Gl. Kongevej 113, C. 12,829, B. T.-Centralen, C. 1660 og Politikens Billetsalg, C. 6348 samt Koncertaftenen Kl. 19 ved Indgangen.