Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 08 - side 167-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

1'ORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KON""l'ORTID: liverdage 13-15. NAESTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. 110STKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TE'ATE,'RTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til (let kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egeil Adresse til Det iin,e Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab 2. Koncert (Kaminermusik)

Fredag d. 31. Oktober 1941 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Med~

virkende: Edel Andersen, Torben Anton Svendsen, Holger Lund Christiansen og Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og I~jell Roikjer. Prograin:

Franz Syberg (1904): Bla,,,serkvintet. 1940. Uropførelse. Allegro mo-

derato. Adagio. Allegro. Tilegnet »Blæserkvintetten. af 1932«.

Harald Agersnap (1899): »Sonatina inversa« for Violoncel og Klaver. (1937) Uropførelse. Vivace. In - tempo commodo. Allegro non troppo.

Knudåge Riisager (1897): Kvartet for Fløjte, Obo, Klarinet og Fagot. Op., 40 a. 1941. Uropførelse. Allegro. Andantino. Vivace. Tilegnet Træmændene i »Blæserkvintetten af 1932«.

Otto Mortensen (1907): Vaarvejr. L. C. Nielsen. Det store Skib.

Otto Gelsted. Pæn lille Mand. Min Fa'er. Harald Bergstedt.

Vagn Holmboe (1909): Sov mit Barn. Walter Kolbenhoff.

Sv. S. Schultz (1913): Jenny i Rugen. Robert Burns.

Finn Høffding (1899): Kvintet for Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og

Fagot. Op. 35. 1941. Uropførelse. Moderato. Allegro energico. Lento. Fuga.

Medlemskort giver Adgang.

Det unge Tonekunstnerselskab I. Ung Aften.

Onsdag d. 12. November 1941 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Med

virkende: Annelise Bredsdorff, Edel Nielsen Graulund, Elvira Henrik~

sen, Carl Georg Re-isinger, Astrid Reisinger, Kjell Roikjer, Carl J.

Carlsen og Aage Bredahl. Program:

Maurice Ravel (1875-1937): Tzigane. Rhapsodie de Concert for

Violin og Klaver. 1924.

César Franck (1822-1890): La Procession. (Ch. Brizenx).

Darius Milhaud (1893): Chants populaires hébraiques. La séparation.

Le chant du veilleur.

Claude Debussy (1862-1918): Pour le piano: Prélude. Sarabande.

Toccata. Bruyéres. Prélude Nr. 5.

Camille Saint Såens (1835-1922): Toccata Op. 111.

Sten Jørgensen (1916): »Triciniui-n«. Suite for 3 Fagotter (1940)

Uropførelse. Ricercare-Courante-Pavane-Musette.

Ebbe Hamerik (1898): »Tjelesangen« af Operaen »Marie Grubbe«

(Frederik Nygaard).

Poul Schierbeck (1888): Igen en Aften nærmere min Død (Aage

Berntsen). Det er i Dag et Vejr (Ludvig Holstein).

Beate Novi (1883): Aah! Her ligger jeg mellem Kornbl-omst og Klø

ver (Emil Bønnelycke).

Harald Agersnap (1898): »Una Serenata pero con dubbia speranza«

(»uden alt for store Forventninger«) for 3 Fagotter (1940) Dis~

I

cussione. Serenata malinconico. Discordia sull' esito (Uenighed om Udf aldet).

Medlemskort giver Adgang.