Fini Henriques' kompositioner Del 1. Forsøg paa en bibliografi

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 08 - side 159-165

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

FINI HENRIQUES' KOMPOSITIONER, I

(* 20/12 1867, t 27110 1940)

FORSØG PAA EN BIBLIOGRAFI

VED SIGURD BERG

Naar Forfatteren af denne Fortegnelse har maattet kalde sit Arbejde for et Forsøg, skyldes det først og fremmest den legendariske Sorgløshed, som Fini Henriques udviste overfor sine Manuskripter. Dansk Musiktidsskrift vil med Tak modtage enhver Oplysning, der kan korrigere og supplere dette Arbejde. Fortegnelsen indeholder 3 Grupperinger:

A. Kronologisk Fortegnelse.
B. Systematisk Fortegnelse.

I. Dramatisk Musik.

II. Orkesterværker.

III. Soloinstrument med Orkester.

IV. Kammermusik for forskellige Instrumenter.

V. Klaverværker.

VI. Kantater og Sange for flere Stemmer.

VII. Sange for en Stemme med Klaver.

C. Alfabetisk Fortegnelse over Sangene.

Anvendte Forkortelser:
Ett. Enkelttryk.
I. M. S. Internationalt Musik Sortiment. (Knud Larsen.)
K. H. M. Kongelig Hof Musikhandel,
Ms. Manuskript.
N. M. F. Nordisk Musik Forlag.
W. H. Wilhelm Hansens Musik-Forlag.

A. KRONOLOGISK FORTEGNELSE

(Heri kun medtaget, hvad der med nogenlunde Sikkerhed har kunnet dateres)

1876 ff:
Aphorismer. (Barndomsmanuskripter) f. Kl. Op. 6 [a] (K. H. M. - W. H.)

1879;
Gavotte f. Kl. (Nordens Musik 1920.)

1881:
Børne-Symfoni. F-dur. (Ms.)

1884:
Novellette f. Kl. tilegn. Alfr. Nielsen. (Ms.)

1887:
Ungarske Danse f. VI. o. Kl. (Nfs.)

1888:
Paryk-Symfoni. C-dur. (Ms.)
Seks Klaverstykker. Op. 1. (K. H. M. - W. H.)
Pizzicato grazioso f. VI. o. Kl. (Ms.)

1889:
Fantasi f. Vie. (Ms.)
Mazurka f. VI. o. Kl. (Ms.)
Strygekvartet. Es-dur. (Ms.) Første Opf. 29/9 1889.
Tre Sange. Op. 2. (N. M. F. - W. H.)
Ved Vuggen. Fire Sange. Op. 3. (N. M. F. -- W. H.)

1890:
Scherzo f. Kl. Op. 4. (K. H. M. - W. H.)
Fire Sange. Op. 6 [b] (N. M. F. - W. H.)
Impromptu f. Kl. C-mol. »Nordens Musik« 1920--21.

1891:
Bagatelle f. VI. o. Kl. (Ms.)

1892:
Théme original avec variations, f. Kl. Op. 7. (W. H.)
Fem Sange. Op. 8. (W. H.)
Fire Sange. Op. 9. (W. H.)

1893:
Sonate f. VI. o. Kl. G-mol. Op. 10. (W. H.) Første Opf. 6/10 1894.
Lyrik. 5 Klaverstykker. Op. 11. (W. H.)
Romance f. VI. o. Strygeork. G-dur. Op. 12. (W. H.)

1894:
Suite pour Oboe avec acc. d'instruments à cordes. F-dur. Op. 13. (W. H.)
Digte af Aage Matthison-Hansen, S. o. Kl. (W. H.)

1896:
Musik (f. Kl.) til Børnebogen »Mellern Trolde« (Nord. Forl.).
Musik til »Vølund Smed« (W. H.-dels Ms.) Første Opf. 13/3 1898.
Symfoni. C-dur. (MS.) Opf.: 24/2 1900, 22/11 1904 samt 11/2 1905 i Berlin.
Erotik. Fem Klaverstykker. Op. 15. (W. M)

1898:
Kantate til Henrik Ibsen-Festen. (Ms.)
Legende f. Ork. F-mol. [Kong Volmer] (W. H.)
Arrangement f. VI. o. Kl. af Johan Svendsens Andante funébre. (W. H.)
Arrangement f. Kl. af I. P. E. Hartmanns Bryllupsmarsch af »Undine« W. H.)
Suite f. Kl. Op. 19 (W. H.)
Pauls Sang af »Judiths Ægteskab«. S. 0. Kl. (W. H.)

1899:
Rhytmer og Klange. VI. o. Kl. (Mm)
[Fem] Sange. Op. 18. (W. H.)
Det døende Barn, S. o. Kl. (W. H.)
Kleine bunte Reihe, f. VI. o. Kl. Op. 20. (W. H.)
To Digte af Herman Bang. Op. 22. S. o. Kl. (W. H.)
Billedbogen, f. Kl. (N. M. F. - W. H.)
Arrangement f. VI. o. Kl. af Hausers Romance: Ich hab' im Traum geweinet. (W. H.)
Arrangement f. Kl. af Joh. Svendsens
»Hiver et printemps«. (W. H.)

1900:
Miniatur-Aquareller f. Kl. 01). 21. (W. H.)
Allegro brillante. VI. o. Kl. (Ms.)
Musik til »Canta« (W. H. - dels Ms.) Første Opf. 1911 1902.
Fire Sange. Op. 23. (W. H.)

1901:
Sammenspil, f. VI. o. Kl. Op. 22 [a] (W. H.)

1902:
To Sange. Op. 27. (W. H.)

1904:
Nyt Klaverakkompagnernent til Tartinis Sonate f. VI. G-dur. (Nis.)

1905:
H. C. Andersen-Fest-Ouverture, f. Ork. (Nis.) Første Opf. 214 1905.
Novelletter f. VI. o. Kl. Op. 26. (W. H.)
Canzonetta f. VI. o. Kl. Op. 27 [a] (W. H.)
Karakterstykker, f. Kl. Op. 28. (W. H.)
Musik til »Prinsessen og det halve Kongerige« (W. H. - dels Ms.) Første Opf. 26/12 1905*
Musik til »Døden og Daaren« f. Strygere. (Ms.)

1906:
Cadenzer til Beethovens Violinkoncert. (Ms.)

1907:
Børnesange. Op. 29. S. o. Kl. (W, 11.)
I Vaaren. S. o. Kl. (P. Friis.)

1908:
Musik til »Prinsessen der spandt« (W. H. - dels Ms.) Første Opf. 119 1908.
Børne-Lyrik, f. Kl. Op. 30. (W. H.)
Børne-Trio, f. VI., Vie. o. Kl. Op. 31 W H.)
Kronborg Stad, S. o. Kl. (W. H.)
Vuggesange. S. o. Kl. (W. H.)

1909:
Petite Polonaise, f. KI. Op. 32 (W. H.)
Mille Sange. S. o. Kl. Op. 33 (W. H.)
Balletten »Den lille Havfrue« (W. H. dels Ms.) Første Opf. 26/1 1910.
Lyrisk Suite f. Kl. Op. 34. (W. H.)
Romance f. VI. o. Kl. D-dur. Op. 43 (1. m. V)

1910:
Barnet. S. o. kl. (W. H.)
Strygekvartet A-mol. (W. 11.) Heraf er Andante og Fuga bearbejdet f. Strygeork. (Ms.) Andante og Fuga opført 1/2 1911. Kvartetten: 4/10 1919.
Fra gamle Dage, f. Ork. (I. M. S.)

1911:
Spejder-Sangen (W. H.) S. O. Kl. Frimurernes Kantate. (Nis.)

Mazurka f. VI. o. Kl. Op. 35. (W. H.)
Kantate ved Nærum Kostskoles Indvielse 16/9 1911. Tr. s. Man.
Melodiske Profiler, f. Kl. Op. 38. (W.H.)

1912:
Jubilæumsmarsch til Frelsens Hær. (W. H.)
Børnehjælpssangen 1912. S. o. Kl. (W. H.)
Valse-Serenade og Valse grazioso f. ,Mandolin og Guitar. (W. H.)
Romance f. Vie. o. Kl. A-mol. Ms.
Romantiske Sange. S. o. Kl. Op. 37. (W. H.)
Kammerduetter f. 2 VI. o. Kl. Op. 50 a. (W. H.)
Melodisk Album, f.Kl. Op. 50 c. (W. H.)

1913:
Cellisten. Vle. o. Kl. (W. H.)
Musik til Filmen »De Dødes Ø«. VI. o. Kl. (Ms.) Første Opf. 24/1, 1913.
Lille-russisk Melodi. S. o. Kl. (Berl-T. 261,0 1913.)
Du er dejlig, min Tøs - S. o. Kl. (W. H.)

1914:
Kærlighedsdalen, f. Nlandskor. (W. H.)
Fantasibilleder. S. o. Kl. (Ms.)
Berceuse, F-dur, f. VI. o. Kl. (W. H.)
Spinderokken, f. Kl. (W. H.)
Flagsangen. S. o. Kl. (W. H.)
Hvor svært - S. o. Kl. (W. H.)
Hjemvé. S. o. Kl. (W. H.)
Arrangement f. VI. o. Kl. af Lenz: Ungarske Rytmer. (Ms.)
Tommeliden, f. Kl. Op. 47. (W. H.)
Cadenze til Mozarts Violinkoncert, Ddur. (Ms.)

1915:
Air, f. VI. o. Kl. (W. H.) Senere bearbejdet for Strygeorkester. (Ms.)
Arrangement f. Kl. af Op. 3, Nr. 3.: Wiegenlied. (W. H.)
Musik til Wedekinds Skuespil: »Vaarbrud«. Første Opf. 2713 1915'

1916:
Lisemors Vuggevise. S. o. Kl. (W. H.)

1917:
Feriekoloniernes Sang. S. o. Kl. (W. H.)
Malvinas Sang. (Ms.)
Det var i den haabløse Vinter. S. o. Kl. (Ms.)
To Klaverstykker. (Skand. o. Borup.)
Impromptu f. Kl. (Ms.)
Cadenze til Mozarts Violinkoncert, Adur. (D. Musiker-T. 1% 1941.)
Bryllupsmarsch til Johan Henriques. (Ms.)
Sangen om Liselund. S. o. Kl. (Ms.)
Foraarssang. S. o. Kl. (Skand. o. Borup)

1918:
Sensommer. Romance. VI. o. Kl. G-dur. Op. 50 b. (W. H.)
Petite valse, f. Kl. (Ms.)

1919:
Valse, A-mol, f. Kl. (Nordens Musik 1919-20.)
Dance triste, f. Kl. (Nordens Musik 1919--20.)
Sønderjydernes Indtogsmarsch, f. Kl. 4-h. (Nordens Musik 1919-20.)
Vintergæk, 'f. Kl. (Nordens Musik 1919 -20.)
Barneblund, f. Kl. (Nordens Musik 1919-20.)
Aftenstemning, f. Kl. (Nordens Musik 1919-20.)
Vuggesang. S. o. Kl. (Nordens Musik 1920-21.)

1920:
Børnenes Vals, f. Kl. (Nordens Musik 1920-21.)
Tarantel, f. Kl. (Nordens Musik 192021.)
Mødet. S. o. Kl. (W. H.)
Nordisk Dans. VI. o. Kl. (W. H.)
Djævledans. VI. o. Kl. (W. H.)
To maa man være. S. o. Kl. (W. 11.) f. Mandskor. (W. H.)
Caprice, f. Kl. (Ms.)

1921:
Aftensang. S. o. Kl. (C. Holm.)
Klagesang? (Ms.)
Sorg. Arrangement f. VI. o. Kl. af »Det døende Barn«. (W. H.)
Ballerina. VI. o. Kl. (Skand. o, Borup.)
Melodie triste. VI. o. Kl. (Ms.)
Gavotte. VI. o. Kl. (Ms.)
Erotikon. VI. o. Kl. (I. M. S.)
Fantasi over den russiske Folkemelodi Brojgestanz. VI. o. Kl. (Ms.)
Sommerdis. S. o. Kl. (Ms.)

1922:
Festmarsch f. Ork. (Alfr. Thorsing.)
Ediths og Svend-Aages Brudevals, f. KL (W. H.)
Den danske Studentersang. S. o. Kl. (W. H.)
Musik til Holberg-Festspil. (Ms.) Første Opf. 23/9 1922.
Annelises Vuggesang. S. o. Kl. (W. H.)
Julens Sang S. o. Kl. Nationaltid.s »Søndag« 24112 1922.

1923:
Julesang. S. o. Kl. (W. H.)
Festmarsch. 23. April 1923. (Ms.)

1924:
Lille Anemone hvid. S. o. Kl. (W. H.)
To Sange. (Ms.)
»Fuente«-Visen. S. o. Kl. (W. H.)
Skolen er god nok. 8. o. Kl. (MS.)
Vaarglimt. S. o. Kl. (W. H.)

1925: Musik til »Fru Beates Regnskab« (W. H. - dels Ms.)
Musik til »Mor Huldas Drenge« (Ms.) Første Opf. 22 /12 1925. Sommer i Danmark. S. o. Kl. (W. H.) Storken, Fox-Trot, f. Kl. (Viggo Dall.) Julestemning. S. o. Kl. (C. Holm.) 1926: Operaen »Stærstikkeren«. (W. H. dels Ms.) Første Opf. 20/5 1927. En Moders Aftensang. (Ms.) S. o. Kl. Danmarks Flag. S. o. KL (W. H.) Basta. Shimmy-Fox, f. Kl. (W. H.) Vaarkvæld. S. o. Kl. (W. H.) Sommerfuglen og Sømanden. S. o. Kl. (W. H.) Roser. S. o. Kl. (W. H.) Tak! - Lille Mor! S. o. Kl. (C. Holm.) Julesange. S. o. Kl. (W. H.) 1927: Musik til »Snedronningen«. (Ms.) 1928: Tre Sange. (Ms.) 1929: Sangen i Norden. (Dansk Korforening) (W. H.) Opf. 2/6, 1929. Jyttevers. S. o. Kl. (W. H.) 1930: Musik til »Peter Pan« (Ms.) 1931: Balletten »Tata« (MS.) Første Opf. 21/4 1932.

1932:
Fædreland, Fædreland! S. o. Kl. (Ms)

1933:
Louis Halberstadts Jubilæumsmarsch. Kl. (Alfr. Th.)

1934:
2. Regiments Soldatermarsch (MS.)
Tænd igen det grønne Træ, f. bl. Kor. (MS.)

1935:
Feriebørnenes Tak, f. Kor og S. o. Kl.
Valse serioso, f. Kl. (W. H.)

1937:
Kammerkvartet, f. Fl., VI., Vie., KL (Ms.)
Moderhjertet. S. o. Kl. (W. H.)
Festouverture. »10-Dages Teatret«, f. Ork. (Ms.)

1938:
Musik til en Fest paa »Politiken« 27/3 1938 (Ms.)

1939:
Nordisk Koncertouverture, f. Ork. (Ms.)
»Vølund Smed«, Opera. (Ms.)

1940:
Autore-Marsch. (Ms.)
De danske Farver. S. o. Kl., Mandskor. (Skand. o. Borup.)
Elskovshymne, f. Mandskor. (Nis.)

B. SYSTEMATISK FORTEGNELSE

I. DRAMATISK MUSIK
Operaen »Stærstikkeren« «;. (C. M. Norman-Hansen). 1926. Dels Ms.

Udkommet hos W. H. er 6 Sange: 1. Jan's Hvæssesang: Du Naal af Guld, saa pur og ren. 2. Ungdommens dyreste Skat. 3. Tobias var sig en Yngling from. 4. Det Bæger, jeg kredensed'. 5. Mester Corfits' Klagesang: Paa alt jeg villig Afkald gav. 6. Monicas Takkesang: Min Tak for hver en Livets Dag.

Operaen »Vølund Smed« (Aage Barfoed efter Holger Drachmann). 1939-40. Ms.

Balletten »Den lille Havfru E« (Jul. Lehmarm og Hans Beck) 1909. Dels Ms. Udkommet hos W. H. er: 2 Klaverudtog. - Narredans. - Tro, Haab og Kærlighed, Vals. - Gondoliere. - Bryllupsdans, Gavotte. - Valse extase. Livsglæden. - Menuet. - Havfruens Dans.

Balletten findes i ny Version med flere tilkomponerede Stykker, der anvendtes ved Genoptagelsen i Sæsonen 1935---36. Ms.

Balletten »Tata«. (Emil Mobeck). 1931. Ms.

Musik til »Vølund Smed« (Holger Drachmann). 1896. Dels Ms.

Udkommet hos W. H. er: Klaverudtog. - Forspil til 1. Akt. - Forspil til 2. Akt. - Alfedans. Lysalfs Sang: Disse djærve Hammerslag. - Svartalfs Sang: Hvi kedes en Viking. - Kongeskjaldens Sang: Hvo har som han øget sin Arv. Samt Orkestersuiten: Livsdrømmen - Alfedans - Vølunds Klage - Forspil.

Musik til »Canta« (Carl Ewald) 1900. Dels Ms.

Udkommet hos W. H. er: Klaverudtog. - Canta-Vals. - 6 Sange: Der ligger en Borg i Dvale. - Vide saa for jeg vel under Sky. - Dagen er omme. - Han tog hendes Hænder. - Valmue i din Silkesærk. - Sad sig en Jomfru.

Musik til »Døden og Daaren« (v. Hoffmannsthal) f. Strygere. 1905. Ms. Til Anna og Emil Poulsens Oplæsningsaften 1906.

Musik til »Prinsessen og det halve Kongerige« (Holger Drachmann) 1905. Dels Ms.

Udkommet hos W. H. er: Vandresang: Farvel, du lille Ravnekrog. - Den unge Enke: Man synger højt om den unge Vaar. - Prinsessens Sang: Spærret inde, altid inde. - Møller-Vise: Hanen galer, Møllen maler. - De Vises Sten:

Der drog tre kække Svende. - Vi er Narre: Vi blev født. - Den vanvittige Piges Sang: Jeg har ej Fred, jeg vandrer om. - Sværdliljen: Der sad tre Piger om et Bord.

Musik til »Prinsessen der spandt« (Ingeborg Maria Sick). 1908. Dels Ms. Udkommet hos W. H. er: Ricardos Sang: Jeg gik mig en Morgen. Prinsessens Sang (Spindevise): Jeg spinder og spinder.

Musik til Filmen »De dødes Ø« (Palle Rosenkrantz) 1913. Nis. Musiken var skrevet for Violin og Klaver. Fini Henriques spillede selv Violinpartiet akkompagneret af Overretssagfører Engberg. (Premiere 241,0 1913).

Musik til »Vuarbrud« (Wedekind). 1915. Ms.

Musik til Holberg-Festspil (Helge Rode) ved det kgl. Teaters Festforestilling 2319 1922. Ms.

Musik til »Fru Beates Regnskab« (Carl Gandrup). 1925. Dels NIs. Udkommet hos W. H. er: Strophe (Barcarole) f. Klaver. - 2 Stykker for Strygekvartet (Ms.) blev ikke benyttet ved Opførelsen.

Musik til »Mor Huldas Drenge« (Karin v. d. Recke). 1925. Ms.

Musik til »Snedronningen« (Rich. Henriques efter 11. C. Andersen). 1927. Ms.

Musik til »Peter Pan« (Fra Engelsk ved Aage Barfoed). 1930. Ms.

En paabegyndt Opera »Tasso« (L. C. Nielsen).

II. ORKESTERVÆRKER

Børne-Symfoni. F-dur. 1881. Ms.
Paryk-Symfoni. C-dur. 1888. Ms. (ogsaa betegnet: Rococo-Symfoni.)
Symfoni. C-dur. 1896. Ms.
H. C. Andersen Fest-Ouverture. 1905. Ms.
»10-Dages Teatret«. Festouverture (i Forum) 1937. Ms.
Nordisk Koncertouverture. 1939. Ms.
Legende. F-mol. »Kong Volmer«. 1898. W. H.
Fra gamle Dage. Gavotte-Menuet. 1910. I. M. S.
Andante og Fuga f. Strygeork. Ms. Bearbejdelse efter Strygekvartet A-mol. 1910.
Humoreske (Scherzo) Ms.
Fest-Allegro. C-dur. Ms.
Air. G-mol. f. Strygeork. Ms. Bearbejdelse af Air f. VI. o. Kl. 1915.
Frelsens Hærs Jubilæumsmarsch. 1912. W. H.
Festmarsch. 1922. Instrumenteret af Emil Reesen. Alfr. Thorsing.
Festmarch. 1921 Ms.
2. Regiments Soldatermarsch. 1934. Ms.
Autore-Marsch. (Til Dansk Forfatterforening.) 1940. Ms.
Fire Humoresker af Edv. Grieg, udsat f. Ork. (D-dur, A-mol, C-dur, G-mol).Ms.

III. SOLOINSTRUMENT MED ORKESTER
Romance f. VI. o. Strygeork. G-dur. Op. 12. 1893. W. H.
Suite pour oboe avec acc. d'instruments à cordes. F-dur. Op. 13. 1894. W. H.

IV. KAMMERMUSIK FOR FORSKELLIGE INSTRUMENTER
Strygekvartet. Es-dur. 1889. Ms.
Strygekvartet. A-mol. 1910. W. H. Heraf er Andante og Fuga bearbejdet for Strygeorkester. Ms.
Kammerkvartet f. Fl., VI., Vie., o. Kl. 1937. Ms.
Børnetrio f. VI., Vie. o. Kl. F-dur. Op. 31. 1904. W. H.
Kammerduetter f. 2 Violiner o. Kl. Op. 50 a. 1912. W. H.
Valse-serenade og valse grazioso f. Mandolin o. Guitar. 1912. W. H.
Violin og Klaver.
Sonate. G-mol. Op. 10. 1893. W. H. Senere omarbejdet og forkortet.
Ungarske Danse. 1887. Ms.
Pizzicato grazioso. 1888. Ms.
Mazurka. 1889. Ms. Bagatelle. 1891. Ms.
Rhytmer og Klange. 1899. Ms.
Kleine bunte Reihe. Op. 20. 1899. W. H. (Der Hirtenknabe. Pantomime. Nickpupchen. Menuetto. Mückentanz. Erotik.)

Allegro brillante. 1900. Ms.
Sammenspil. Op. 22 [a]. 1901. W. H. (Marsch. Menuet. Romance. Det artige Barn. En rask Gut. Melodi. Vuggesang. Bedstefader danser. Andante religioso. Bondedans.)
Novelletter. Op. 26. 1905. W. H.
Canzonetta. Op. 27 [a]. 1905. W. H.
Romance. D-dur. Op. 43. 1909. I. M. S.
Mazurka. Op. 35. 1911. W. H.
Berceuse. F-dur. 1914. W. H.
Air. 1915. W. H. Senere bearbejdet for Strygeorkester. Ms.
Sensommer. Romance. G-dur. Op. 50 b. 1918. W. H
Nordisk Dans. 1920. W. H.
Djævledans. 1920. W. H. Ballerina. 1921. Skand. o. Borup.
Melodie triste. 1921. Ms. Erotikon. 1921. I. M. S.
Gavotte. 1921. Ms.
Fantasi over den russiske Folkemelodi Brojgestanz. 1921. Ms.

Arrangementer f. Vl. o. Kl.
Af: Joh. Svendsens Andante funebre. 1898. W. H.
Hausers Romance: lch hab' im Traum geweinet. 1899. W. H.
Lenz: Ungarske Rytmer. 1914. Ms.
Samt flere Arrangementer af egne Kompositioner. W. H.


Violin Solo.
Cadenzer til Beethovens Violinkoncert. 1906. Ms.
Cadenzer til Mozarts Violinkoncerter i D-dur (1914) og A-dur (1917); den sidste er trykt i Dansk Musiker Tidende 1612 1941.

Violoncel og Klaver.
Fantasi. 1889. Ms.
Romance. A-mol. 1912. Ms.
Cellisten. Melodiske Violoncel-Studier og Stykker for Begyndere, 1913. W. H. (Fred. Marsch. I Ferien. Melodi. Romance. Dansk Bondedans. Præludie. Tungsind. Menuet. Berceuse. Wienervals. Cavatine. Militærdans. Gavotte. Ringdans).

V. KLAVERVÆRKER
Aphorismer (Barndomsmanuskripter). Op. 6 [a]. 1876 ff. K. H. M, - W. H. (Moderne. Jeronimus. Norsk Menuet. Jeg elsker. Beethoven. Foraar. Haydn. Sorg. Mozart. Natstykke.)
Gavotte. 1879. Nordens Musik 1920.
Novellette, tilegnet Alfr. Nielsen. 1884. Ms.
Seks Klaverstykker. Op. 1. 1888. K. H. M. - W, H.
Scherzo. Op. 4. 1890. K. H. M. - W. H.
Impromptu. C-mol. 1890. »Nordens Musik« 1920-21.
Thème original avec variations. Op. 7. 1892. W. H.
Lyrik. 5 Klaverstykker. Op. 11. 1893. W. H. (Crescendo. Stemning. Mazurka. Humoreske. Menuetto.)
Musik til Børnebogen »Mellem Trolde« (Emma Kraft og Louis Moe). 1896. Nordisk Forlag.
Erotik. Fem Klaverstykker. Op. 15.1896. W. H. (Melodie. Valse d'amour. Papil Ion. Petite romance. Chanson polmlaire.)
Suite. I-V. Op. 19. 1898. W. H.

Billedbogen. 1900. N. M. F. - W. H, (A. B. C. Dukkens Vuggevise. Blindebuk. Aftenbøn. Dukke-Dans. Den lille Soldat. Paa Moders Skød. Frikvarteret. Bolden. Det er virkelig sandt. Kommer Fremmede. Med Pisk og Tømme. Fra Skole. Snurrebassen. Hjemvé. Den lille Jokey. Nissernes Dans. Tornerose. Det grædende Barn. Tagfat.)

Miniature-Aquareller. Op. 21. 1900. W. H. (Ride Ranke. Den lille Tabel. Den lille Spilopmager. Hymne. Vuggesang. Katten efter Musen. Trofast's Død. I Børnehaven. Lygternænd. Melodi.)

Karakterstykker. Op. 28. 1905. W. H. (Hof-Marsch. Cantilene. Intermezzo. Svalen. De gamle danser. Fangen. Humoreske.)

Børne-Lyrik. Op. 30. 1908. W. H. (Den lille Kineserinde. Vuggevise. Soldater. Bag Ploven. Narren. Den Ensomme. I Manegen. Aften. I godt Humør. Sorgens Menuet. Kan du fange mig? Jongløren. Pantomime. Vandring gennem Ørkenen. Sommerleg. Danmark. Sangfuglen. De vildes Dans- Det var kun en Drøm. De to gamle.)

Petite Polonaise. Op. 32. 1909. W. IL
Lyrisk Suite. Op. 34. 1909. W. H. (Erotik. Valse. Humoreske. Melodrama. Elegie. Klage).

Melodiske Profiler. Op. 38. 1911. W. H.
(Vedbend. Sorgens Vals. Sommer-stemning. Gedebuk. Vemod. Barneblund. Udvee. Hønsemorgen. Gratie. Hurtigløberen. Drillepind. Pedanten. Kærlighedsvals. Nekrolog. Landlig Skæmt. Backfisch. Kalkunsk Hane. Eftersommer. Forbi. Resignation.)

Melodisk Album. Op. 50c. 1912. W. H. (Infanteriet. Tampen brænder. Den vemodige. I Abeburet. Hjerter Dame. Evig fornøjet. En lille Stivstikker. Tro som Guld. De skændes. Russerdans. Wienervals. Til Graven. Artilleri. Den mindste. Den snakkesalige. Aftenskumring. Til Skafottet. jørnedans. En Fremmed. Hypokonderen. Aftensange. Natten.)

Spinderokken. 1914. W. H.
Tommeliden. Op. 47. 1914. W. H. (Søvngængersken. Tommelise. Det er ganske vist. Børnesnak. Bedstemoder. Snemanden. Klods-Hans. Hvad Fatter gør - Den første Vals. En gammel Mand. Den behændige Artisi. Den standhaftige Tinsoldat.)

To Klaverstykker: Humoreske. Menuet. 1917. Skand. o. Borup.
Impromptu. 1917. Ms.
Petite valse. 1918. Ms.


Valse. A-mol. Nordens Musik 1919-20.
Dance triste. - -
Vintergæk. - -
Barneblund. - -
Aftenstemning.- -

Børnenes Vals. Nordens Musik 1920-21
Tarantel. - -

Caprice (Over Mark og Eng -). 1920. Ms.
Valse serioso. 1935. W. H.

Arrangementer for Klaver.
Af I. P. E. Hartmanns Bryllupsmarsch fra »Undine«. 1898. W. H.
Joh. Svendsens »Hiver et printemps«. 1900. W. H.
Nyt Klaverakkompagnernent til Tartinis
Violinsonate G-dur. 1904. Ms.

Danse og Marscher i Klaverudgrave.
Bryllupsmarsch. 1917. Ms.
Sønderjydernes Vagtparade. Ms.
Ediths og Svend-Aages Brudevals. 1922. W. H.
Storken. Fox-Trot. 1925. Viggo Dall.
Basta. Ama'rkansk Shimmy-Fox. 1926. W. H.
Louis Halberstadts Jubilæurnsmarsch. 1933. Alfr. Thorsing.

Klaver 4-hændig.
Sønderjydernes Indtogsmarsch. Nordens Musik 1919-20.

VI. KANTATER OG SANGE FOR FLERE STEMMER
Kantate til Henrik Ibsens 70-Aars Fødselsdag. 1898 Ms.
Frimurernes Kantate. 1911. Ms.
Kantate ved Nærum Kostskoles Indvielse 1619 1911. Trykt som Ms.
Sangen i Norden (Axel Juel). 1929. Dansk Korforening Edition. Hos W. H. er heraf udk. Danmark: Vi elsker vort blomstrede Fædreland. (3 St., bl. Kor og Mandskor.)

Korsange.
Kærlighedsdalen. Bag grønklædte Bakker der ligger en Dal - (St. St. Blicher) f. Mandskor. 1914. W. H.
To maa man være. (Henriette Rantzau). f. Mandskor. 1920. W. H.
Tænd igen det grønne Træ. (Seedorf). 1934. Ms. Sopr., Alt, Ten., Bas.
Feriebørnenes Tak. Fra Storbyens stenede Gade. (Chr. Østrup). 1935. 3-st. Kor. Privattryk.
Irmelin Rose. (I. P.Jacobsen) f.Mandskor. Studentersangforens Sangbog 1938.
Elskovshymne: Som det runder om din Skulder. (Harald Bergstedt) f. Mandskor. 1940. Ms.
Det kom som en Brise -. (Ax. Heine) f. Mandskor. Ms.
Der staa to Roser - (Thor Lange). bl. Kor. Ms.
Det bødes der for - (1. P. Jacobsen). bl. Kor. Ms,
Aftenlandskab. Engen damper langs Skovsøens Bred, bl. Kor. I »Danske Korsange«. 1913. W. H.