Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 08 - side 167-167

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORNIAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, J~astelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

2. Medlemsmøde vil finde Sted Lørdag d. 8. November Kl. 20 i Musikkonservatoriets Sal.

Frk. Gerda Alexander vil med Elever fra sit Seminariun-i for rytmisk Opdragelse demonstrere Rytmilr. og tale om dens Betydning og

«n_ 1-11

særlige Værdi for Musikundervisiiingen. Foruden at vise Opbygningen i Arbejdet vil Frk. Alexander tale om Afspæn-din"", og Rettelse af forkerte Spillebevægelser.

Efter Mødet -vil man samles i Glyptotek-Caféen til en Kop Kaffe.