Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 191-191

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Corner- og Høstudstillingen 1941, 2 Koncerter ny Dansk Musik., arrangeret af »Det unge Tonekun,stnerse.l.skab« Lørdag d. 18. Okto

ber Kl. 16 og Lørdag d. 25. Oktober Kl. 16 i Den frie Udstillingsbyg

ning. Program: 1. Koncert:

Erik Jørgensen: Rap~sodi for Violin og Klaver. 1940. Holger Valbjørn,

Erik Jørgensen.

Ni~ls Viggo Bentzon: Trio Nr. I. -Op. 6 for Violin, Viola og Violoncel.

1940. Sverre Forchhammer, Eivin Andersen, Grete Jespersen.

Sv. S. Schultz: Sonatine. 1940. Sv. S. Schultz.

Knudåge Riisager: Sonate for Fløjte, Violin, Clarinet og Violoncel.

1930. Paul Birkelund, Lavard Frii-sholm, Stig Heinesen, Svend Nielsen.

2. Koncert:

Jørgen Bentzon: Variatione interrotti. Op. 12 for Clarinet, Fagot,

Violin, Viola og Violoncel. 1925. Stig H-einesen, Aage Bredahl, Lavard Friisholm, Paul E. Christensen, Grete Jespersen.

Vagn Holmboe: Sonate for Violin og Klaver. 1935. Sverre Forchham

mer, Niels Viggo Bentzon.

Herm. D. Koppel: Kvartet Nr. 2. Op. 34 for 2 Violiner, Viola og Vio

loncel. 1939. Else Marie Bruun, Minna Nygaard, Ellen Marquard og Grete Jespersen.