Fini Henriques' kompositioner Del 2

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 180-187

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

FINI HENRIQUES' KOMPOSITIONER, II

VED SIGURD BERG

VII. SANGE FOR EN STEMME MED KLAVER

Tre Sange. 01). 2. 1889. N. M. F. - W. H. (Du Blomst i Dug (1. P. Jacobsen). Serenade: Jomfru, du maa ikke sove
(Edv. Lembeke). I Skoven: Der er saa travlt i Skoven (Chr. Richardt).)

Ved Vuggen. Fem Sange. Op. 3. 1889. N. M. F. - W. H. (Sov, mit Barn, sov længe (Chr. Richardt). Luk, du søde Barn, i Fred. Sov, min kære Glut, sov ind. Agnetes Vuggevise: Sol deroppe ganger under Lide (H. C. Andersen).

Fire Sange. Op. 6 [b). 1890. N. M. F. W. H. (Den elskede: De hvideste Perler i Havet er spredt (C. Hauch). Violinspilleren ved Kilden: Saa maaneklar og stille (Chr. Winther). Fangen og Fangevogteren: Grønne fine Græs paa Muren (Emil Aarestrup). Sig, hvor er (let Englevæsen (Heine ved Emil Aarestrup).)

Fem Sange. Digte af Emil Aarestrup og Henrik Hertz. 0p.. 8. 1892. W. H. (Kan du erindre bag grønne Grene. Min søde Glut, naar du er død. Den Elsktes Nærhed: Jeg mindes dig. Ved Nattetid: Læg dig kim ned og sov kun trygt. Sommerens Tale: Glæd dig, Tiden kommer.)

Fire Sange. Op. 9. 1892. W. H. (Du Yang, som engang vakt (Holger Drachmann). Viol: Flyv ud, min Længsels Sommerfugl (Vilh. Bergsøe). Harpens Oprindelse: Man vil vide, at Harpen - (Th. Moore ved Emil Aarestrup). Fiskeren synger: Min Fa'er han var en Fiskermand (Holger Drachmann).)

Digte af Aage Matthison-Hansen. 1894. W. H. (Romance: Som Bølgen, der sin Bølge slaar. I det fri: Himlen er blaa. En Taare har sænket sig dybt. Langt ude: Lad Skroget kun knage. Forbi. Over det øde Hav.)

Pauls Sang: Barnet ligger i Moders Arme (af P. Nansen: »Judiths Ægteskab«). 1898. W. H. Ett.

Sange. Op. 18. 1899, W. H. (Saa standsed og der den Blodets Strøm (I. P. Jacobsen). Skærsommervise: Saa gaar vi tilsammen i Skoven (Oscar Madsen). Gaar jeg sent ved Aftentide (Thor Lange). Jeg rejste en dejlig Sommerkvæld (John Paulsen). Serenade: Jeg kommer med Sang og med Spil (J. M. Thiele).)

Det døende Barn: Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove (H. C. Andersen). 1899. W. H. Ett.

To Digte af Herman Bangs »Det hvide Hus«. Op. 22. 1899. W. H. (Jeg elsker dig som Havet. Naar i de lange Nætter).

Fire Sange. Digte af Sophus Michaëlis. Op. 23. 190K W H. (Smil: O skønne Smil, O Himmelglimt. Sivkonge: Klaus Nar, jeg har søgt og fundet dit Rige. Blomsterne sove. Had: Jeg knuser dine Øjne.)

To Sange (A. Ochlenschäger). Op. 27. 1902. W. H. (Pigerne inde i Skoven: I Skyggen vi vanke. Tusmørket: Solen sank bag Bøgekroner.)

Børnesange. Op. 29. 1907. W. H. (Den Gang jeg var liden (GI. Rim). Og hør lille Mor. Den arme Spurv: Det blæser saa koldt. Endnu er jeg kun lille (F. L. Høedt). Lærken: Der er den lille Lærke. Aften: Aftenrøde skær og fin. Mads og Mikkel: Mads, jeg tror bestemt, du dratter (Poul Møller). Moder kær, hos mig vær (J. C. P.). Vinteren: Nej se, der har vi den første Sne (H. V. Kaalund). Lærken og Hyrdedrengen: Hej, Lærkelil, god Morgen (H. V. Kaalund). Abel Spendalbel (Gl. Remse). Sov min søde Dukke (V. H.). Troldeleg: Ha, ha, ha, hu, hu, hej. Mit Hjem: Jeg elsker det Hjem. Morgensang: Nu Sol i Øst oprinder mild (Ambrosius ved C. J. Brandt). Dikke, dikke, dikke (GI. Rernsey Danse, danse Dukke min (H. C. Andersen). Her sad en Fugl. Hvad vi kan: Den lille Bi og den store Sol (Chr. Richardt). Aftenbøn: Nu lukker sig mit Øje (ved P. Foersom).

I Vaaren: Nu sænker sig Vaarens svangrende Luft (Ludvig Bødtcher). 1907. P. Friis. Ett.

Kronborg Stad: Skønne Stad om Kronborgs Skanser (Chr. Gandrup). 1908. W. H. Ett.

Vuggesange. 1908. W. H. (Sov mit Barn, sov længe (Chr. Richardt). Sov min kære, lille Dreng. Sov Du kære, lille Skat.)

Stille Sange. Tekster af Drachmann, L P. Jacobsen og Thor Lange. Op. 33. 1909. W. H. (Perler: Jeg bringer dig Smykker. Folkevise: Nu fælder sit Løv den Ahorn. Landskab: Stille, du elskede Kvinde. Sang af Boscosel de Chastelard: Ak Elskovslyst! Nochturne: Ensomt og mørkt. Blomsterbrud: Smukke grønne Bregnekrat.)

Barnet (L. Hammer). Børnehjælpsdagen 1910. W. H. Ett.

Spejder-Sangen: Naar Skolen er lukket og Pligterne slut. (W Christmas) 1911. W. H. Ett.

Børnehjælpssangen 1912: Nu vaagner, nu springer der Blomster af Blund. (L. C. Nielsen). W. H. Ett.

Romantiske Sange. Op. 37. 1912. W. H.

En Fremmed: Hvor hjemligt lyder (Paul Verder). Blomsterbroen: Alle Sinaablomster takr M Ug (Niels Hassing). Kærlighed: Den rette, dybe Kærlighed (Emil Aarestrup).

Lille-russisk Melodi: Imod Nat falder Dug over Pile (Thor Lange). Berl. Tid.s Tillæg: Litteratur og Kunst, 26hø 1913.

Du er dejlig, min Tøs (Holger Rørdam).1913. W. H. Ett.

Fantasibilleder: En dunkel Kyst, hvis Bjerge blaaligt gløde. 1914. Ms.

Flagsangen: Se ud, vort Flag (Ida Brems). 1914. W. H. Ett.

Hvor svært, naar man er syg og mat

En Salme. 1914. W. H. Ett.

Hjemvé: Flyv Fugl, flyv og vend tilbage (Aage Blix). 1914. W. H. Ett.

Lisemors Vuggevise: Luk, Du søde Barn i Fred (C. F. Giintelberg). 1916. W. H. Ett.

Feriekoloniernes Sang: Skolen er lukket - og Bøgerne med (O. Linck). 1917. W. H. Ett.

Malvinas Sang. Tilegnet Peter Cornelitis. 1917 Ms.

Det var i den haabløse Vinter (Kai Flor). 1917. Ms.

Sangen om Liselund. 1917. Ms.

Foraarssang: Vaaren er kommen, Dørene op (Ellen Reumert). 1917. Skandinavisk og Borup. Ett.

Vuggesang: Gyng nu stille i din Vugge (Ingemann). Nordens Musik 1920-21.

Mødet: Der sidder ved Danmarks Fædrenegaard (A. W. Holm). 1920. W. H. Ett.

To maa man være, om Livet skal lykkes (Henriette Rantzau). 1920. W. H. Ett.

Aftensang: Dagens stærke Farver dæmpes (C. Holm). 1921. Forf.s Forlag. Ett.

Klagesang. 1921. Ms.

Sommerdis. Tre Sange. Op. 69.1921. Ms. (Der hviler en Duft i min Stue. Jeg saa en Rose vaagne. Nr. 3 mangler.)

Den danske Studentersang: Vær hilset Kammerater (Axel Juel) 1922. W. H. Ett. Præmieret ved Nationaltidendes Konkurrence.

Annelises Vuggesang: Sov mit Barn, sov længe (Chr. Richardt). 1922. W. H. Ett.

Julens Sang: Klokkerne kimer os Julen ind (1. C. Christensen). Nationaltid. 24/12 1922.

Julesang: Julen blev viet til Glædens Fest (M. Reenberg). 1923. W. H. Ett.

Lille Anemone hvid (M. Reenberg) 1924. W. H. Ett.

To Sange. 1924. Ms. (Vor Tid. Helene.)

»Fuente«-Visen: Jeg husker det Hele, som var det igaar (Ludv. Brandstrup) 1924. W. H. Ett.

Skolen er god nok (Kappel Böcker). 1924. Ms.

Vaarglimt: Et Glimt fra Furesøens Strand (M. Reenberg). 1924. W. H. Ett.

Sommer i Danmark: Nu blaaner Fjorden (K. Strandvold). 1925. W. H. Ett.

Julestemning (C. Holm). 1925. Forfs Forlag. Ett.

En Moders Aftensang (SV. Eyvind Steen). 1926. Ms.

Danmarks Flag: Vort Danebrog! I Sol og Blæst (C. Boe Bojesen). 1926. W. H. Ett.

Vaarkvæld: Se, Vaaren har slynget sit Smil (A. Vejlø. 1926. W. H. Ett,

Sommerfuglen og Sømanden: Sommerfugl i Blomsterbaad (0. Lagoni). 1926. W. H. Ett.

Roser: Skønne Roser, Roser røde (Mark Nielsen). 1926. W. H. Ett.

Tak! - Lille Mor! (C. Holm). 1926. Forf.s Forlag. Ett.

Julesange efter gammelt Motiv af Emil Bønnelycke. 1926. W. H. (Julestadsen: Snart staar Juletræet Brud. Pebernødder: Jeg er kun en Pebernød. Sprællemanden: Der er Folk, som kan le af ingenting. Den unge Piges Jul (St. Lucie Nat): Bag Vejens Popler blinker.)

Tre Sange. 1928. Ms. (Jeg bad dig. De lyse Nætter: Danmark, nu blunder den lyse Nat. Hjulet gaar.)

Danmark: Vi elsker vort blomstrende Fædreland (Axel Juel). 1929. W. H. Ett.

Jyttevers. 10 Børnesange (H. Nathansen). 1929. W. H. (Solen: I hver lille Pige en lille Sol der bor. Stærevise: Stærefatter sidder og klatter. Ikke hjernme: Lille Jytte, jeg har svigtet. Gækkebrev: Jeg er en lille Vintergæk. Blomsterne: Disse Blomster stod ved Vejen. Guldhjertet: I Hjertet er der Kamre. Klingelingeling: Nu kimer det paa Døren. Med en Dukke paa Juletræet: Min søde lille Jyttemor. Foraarsvise: Nu er det Foraar, min lille Jytte Godnat: Det er saa længe siden, jeg sidst dig saa, min Skat.)

Fædreland, Fædreland Plet af Jord paa Jorden (Herman Bang). 1932. Ms.

Feriebørnenes Tak: Fra Storbyens stenede Gade (Chr. Østrup). 1935. Privattryk (Kbh.s Skoledirektion).

Moderhjertet: Livets Fryd og Smerte (A. W. Holm). 1937. W. H. Ett.

De danske Farver: Danmark, vort elskede Fædreland (Sv. Alsinger). 1940. Skandinavisk og Borup. Ett.

Barnets Sang: Kommer du i Hu (Johs. V. Jensen). Ms.

Foraaret: Nu Solen smelter Sneen væk. Als.

Gaa den nye Dag i Møde. Ms.

Sleipner: Dans min Ganger paa otte Par Sko. Ms.

C. ALFABETISK FORTEGNELSE OVER SANGENE

(Kursiv betegner Sangenes Titler)

Abel Spendabel. Op. 29. Nr. 11. 1907.

Aften: Aftenrøde skær og fin. Op. 29. Nr. 6 1907.

Aftenbøn: Nu lukker sig mit Øje. Op. 29. Nr. 20. 1907.

Aftenlandskab (Ved Gurre Sø): Engen damper langs Skovsøens Bred. Bl. ,Kor. W. H.

Aftenrøde skær og fin: Aften.

Aftensang: Dagens stærke Farver dærnpes. 1921. Ett.

Agnetes Vuggevise: Sol deroppe ganger under Lide. Op. 3. Nr. 4. 1889.

Ak Elskovslyst: Sang af Boscosel de Chastelard.

Ak, gid lille Mor, jeg dog ret kunde synge: Takl Lille Morl

Alle Smaablomster taler til Ug: BArnsterbroen.

Anne-Lises Vuggesang: Sov mit Barn, sov længe. 1922. Ett.

Bag grønklædte Bakker der ligger en Dal: Kærlighedsdalen.

Bag Vejens Popler blinker: Den unge Piges Jul.

Barnet. 1910. Ett.

Barnet ligger i Moders Arme: Pauls Sang.

Barnets Sang: Kommer du i Hu. Ms.

Blomsterbroen: Alle Smaablomster taler til mig. Op. 37. Nr. 2. 1912.

Blomsterbrud: Smukke grønne Bregnekrat. Op. 33. Nr. 6. 1909.

Blomsterne: Disse Blomster stod ved Vejen. Jyttevers. Nr. 5. 1929

Blomsterne sove. Op. 23. Nr. 3. 1900.

Børnehjælpssangen 1912: Nu vaagner, nu springer der Blomster. 1912. Ett.

Børnesange. Op. 29. 1907.

Dagen er omme: Af »Canta«. 1900. Ett.

Dagens stærke Farver dæmpes: Aftensang.

Danmark: Vi elsker vort blomstrende Fædreland: af »Sangen i Norden«. 1929. Ett.

Danmark, nu blunder din lyse Nat: De lyse Nætter.

Danmark, vort elskede Fædreland: De danske Farver.

Danmarks Flag: Vort Danebrog! I Sol og Blæst! 1926. Ett.

Dans min Ganger paa otte Par Sko: Sleipner.

Danse, danse Dukke min. 0p. 29. Nr. 17. 1907.

De danske Farver: Danmark, vort elskede Fædreland. 1940. Ett.

De hvideste Perler i Havet er spredt: Den elskede.

De lyse Nætter: Danmark, nu blunder din lyse Nat: af tre Sange. 1928. Ms.

De vises Sten: Der drog tre kække Svende. Af »Prinsessen og det halve Kongedgev 1905 Ett.

Den arme Spurv: Det blæser saa koldt. Op. 29. Nr. 3. 1907.

Den elskede: De hvideste Perler i Havet er spredt. Op. 6 [b[. Nr. 1. 1890.

Den Elsktes Nærhed: Jeg mindes dig. Op. 8. Nr. 3. 1892.

Den Gang jeg var liden. Op. 29. Nr. 1. 1907.

Den lille Bi og den store Sol: Hvad vi kan.

Den rette, dybe Kærlighed. Kærlighed.

Den unge Enke: Man synger saa højt om den unge Vaar. Af »Prinsessen og det halve Kongerige«. 1905. Ett.

Den unge Piges Jul (St. Lucie Nat). Bag Vejens Popler blinker. Af »Jule sange efter gammelt Motiv«. Nr. 3. 1926. Ett.

Den vanvittige Piges Sang: Jeg har ej Fred, jeg vandrer om. Af »Prinsessen og det halve Kongerige«. 1905. Ett.

Der drog tre kække Svende: De vises Syn.

Der er den lille Lærke: Lærken.

Der er Folk, som kan le af ingenting: Sprællemanden.

Der er saa travlt i Skoven: I Skoven.

Der hviler en Duft i min Stue. Op. 69. Nr. 1. 1921. Ms.

Der ligger en Borg i Dvale: Af »Canta«. 1900. Ett.

Der sad tre Piger om et Bord: Sværdliljen.

Der sidder ved Danmarks Fædrenegaard: Mødet.

Der staar to Roser. For bl. Kor. Ms.

Det blæser saa koldt: Den arme Spurv.

Det Bæger, jeg kredensed'. Af »Stærstikkeren«. 1926.

Det bødes der for. For bl. Kor. Ms.

Det døende Barn: Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove. 1899. Ett.

Det er saa længe siden, jeg sidst dig saa, min Skat: Godnat.

Det kom som en Brise. Mandskor. Ms.

Det var i den haabløse Vinter. 1917. Ms. Digte af Aage Matthison-Hansen. 1894.

Dikke, dikke, dikke. Op. 29. Nr. 16. 1907.

Disse Blomster stod ved Vejen: Blomsterne.

Disse djærve Hammerslag: Lysalfs Sang.

Du Blomst i Dug. Op. 2. Nr. 1. 1889.

Du er dejlig, min Tøs. 1913. Ett.

Da Klang, som engang vakt. Op. 9. Nr. L 1892.

Du Naal af Guld: Jan's Hvæssesang.

Elskovshymne: Som det runder om din Skulder. Mandskor. 1940. Ms.

En dunkel Kyst, hvis Bjerge blaaligt gløde: Fantasibillede.

En Moders Aftensang. 1926. Ms.

En Fremmed: Hvor hjemligt lyder. Op. 37. Nr. 1. 1912.

En Taare har sænket sig dybt. Digte af Aage Matthison-Hansen. Nr. 3. 1894.

Endnu er jeg kun lille. Op. 29. Nr. 4. 1907.

Engen damper langs Skovsøens Bred: Aftenlandskab

Ensomt og mørkt: Nocturne.

Et Glimt fra Furesøens Strand: Vaarglimt.

Fangen og Fangevogteren: Grønne fine Græs paa Muren. Op. 6 [b]. Nr. 3. 1890.

Fantasibillede: En dunkel Kyst, hvis Bjerge blaaligt gløde. 1914. Ms.

Farvel, du lille Ravnekrog: Vandrersang.

Feriebørnenes Tak: Fra Storbyens stenede Gade. 1935. Privattryk. S. o. Kl. - 3st. Kor.

Feriekoloniernes Sang: Skolen er lukket -- og Bøgerne med. 1917. Ett.

Fiskeren synger: Min Fa'er han var en Fiskermand. Op. 9. Nr. 4. 1892.

Flagsangen: Se ud, vort Flag. 1914. Ett.

Flyv Fugl, flyv og vend tilbage: Hjemvé.

Flyv ud, min Længsels Sommerfugl: Viol.

Folkevise: Nu fælder sit Løv den Ahorn. Op. 33. Nr. 2. 1909.

Foraaret: Nu Solen smelter Sneen væk. Ms.

Foraarssang: Vaaren er kommen, Dørene op. 1917. Ett.

Foraarsvise: Nu er det Foraar, min lille Jytte. Af »Jyttevers«. Nr. 9. 1929.

Forbi: Over det øde Hav. Digte af Aage Matthison-Hansen. Nr. 5. 1894.

Fra Storbyens stenede Gade: Feriebørnenes Tak.

»Fuente«-Visen: Jeg husker det Hele, som var det igaar. 1924. Ett.

Fædreland, Fædreland, Plet af Jord paa Jorden. 1932. Ms.

Gaa den nye Dag i Møde. Ms.

Gaar jeg sent ved Aftentide. Op. 18. Nr. 3. 1899.

Glæd dig, Tiden kommer: Sommerens Tale.

Godnat: Det er saa længe siden. Af »Jyttevers«. Nr. 10. 1929.

Grønne, fine Græs paa Muren: Fangen og Fangevogteren.

Guldhjertet: I Hjertet er der Kamre. Af »Jyttevers«. Nr. 6. 1929.

Gyng nu stille i din Vugge: Vuggesang.

Gækkebrev: Jeg er en lille Vintergæk. Af »Jyttevers«. Nr. 4. 1929.

Ha, ha, ha, hu, hu, hej: Troldeleg.

Had: Jeg knuser dine Øjne. Op. 23. Nr. k 1900.

Han tog hendes Hænder. Af »Canta«. 1900 Ett.

Hanen galer, Møllen maler: Møller-Vise.

Harpens Oprindelse: Man vil vide, at Harpen. Op. 9. Nr. 3. 1892.

Hej, Lærkelil, god Morgen: Lærken og Hyrdedrengen.

Helene. Af »To Sange«. 1914. Ms.

Her sad en Fugl. Op. 29. Nr. 18. 1907.

Himlen er blaa: I det fri.

Hjemvé: Flyv Fugl, flyv og vend tilbage. 1914 Ett.

Hjulet gaar. Af »Tre Sange«. 1928. Ms.

Hvad vi kan: Den lille Bi og den store Sol. Op. 29. Nr. 19. 1907.

Hvi kedes en Viking: Svartalfs Sang.

Hvo har som han øget sin Arv: Kongsskjaldens Sang.

Hvor hjemligt lyder: En Fremmed.

Hvor svært, naar man er syg og mat. En Salme. 1914. Ett.

I det fri: Himlen er blaa. Digte af Aage Matthison-Hansen. Nr. 2. 1894.

I Hjertet er der Kamre: Guldhjertet.

I hver lille Pige en lille Sol der bor: Solen.

I Skoven: Der er saa travlt i Skoven. Op. 2. Nr. 3. 1889.

I Skyggen vi vanke: Pigerne inde i Sko ven.

I Vaaren: Nu sænker sig Vaarens svang rende Luft. 1907. Ett.

Ikke hjemme: Lille Jytte, jeg har svigtet. »Jyttevers«. Nr. 3. 1929.

Imod Nat falder Dug over Pile: Lille russisk Melodi.

Irmelin Rose: Se, der var engang en Konge. F. Mandskor.

Jan's Hvæssesang: Du Naal af Guld. Af »Stærstikkeren«. 1926.

Jeg bad dig. Af »Tre Sange«. Nr. 1. 1928. Ms.

Jeg bringer dig Smykker: Perler.

Jeg elsker det Hjem: Mit Hjem.

Jeg elsker dig som Havet. Op. 22. Nr. 1. 1899.

Jeg er en lille Vintergæk: Gækkebrev.

Jeg er kun en Pebernød: Pebernødder.

Jeg gik mig en Morgen: Ricardos Sang.

Jeg har ej Fred, jeg vandrer om: Den vanvittige Piges Sang.

Jeg husker det Hele, som var det igaar. »Fuente«-Visen

Jeg knuser dine Øjne: Had.

Jeg kommer med Sang og med Spil: Serenade.

Jeg mindes dig: Den Elsktes Nærhed.

Jeg rejste en dejlig Sommerkvæld: Op. 18. Nr. 4. 1899.

Jeg saa en Røse vaagne. Af »Sommerdis«. Nr. 2. 1921. Ms.

Jeg spinder og spinder: Prinsessens Sang (Spindevise).

Jomfru, du maa ikke sove: Serenade.

Julen blev viet til Glædens Fest: Julesang.

Julens Sang: Klokkerne kimer os Julen ind. 1922. Nationaltidende.

Julesang: Julen blev viet til Glædens Fest. 1923. Ett

Julesange efter gammelt Motiv. 1926.

Julestadsen: Snart staar Juletræet Brud. Af »Julesange efter gammelt Motiv«. Nr. 1. 1926.

Julestemning. 1925. Ett.

Jyttevers. 1929.

Kan du erindre bag grønne Grene. Op. 8. Nr. 1. 1892.

Klaus Nar, jeg har søgt og fundet dit Rige: Sivkonge.

Klingelingeling: Nu kimer det paa Døren. »Jyttevers«. Nr. 7. 1929.

Klokkerne kimer os Julen ind: Julens Sang.

Kommer du i Hu, da paa din Moders Arm: Barnets Sang.

Kongeskjaldens Sang: Hvo har som han øget sin Arv. Af »Vølund Smed«. 1896. Ett.

Kronborg Stad: Skønne Stad om Kronborgs Skanser. 1908. Ett.

Kærlighed: Den rette, dybe Kærlighed. Op. 37. Nr. 3. 1912.

Kærlighedsdalen: Bag grønklædte Bakker der ligger en Dal. Mandskor. 1914. Ett.

Lad Skroget kun knage: Langt ude.

Landskab: Stille, du elskede Kvinde. Op. 33. Nr. 3. 1909.

Langt ude: Lad Skroget kun knage. Digte af Aage Matthison-Hansen. Nr. 4. 1894.

Lille Anemone hvid. 1924. Ett.

Lille Jytte, jeg har svigtet: Ikke hjemine.

Lille - russisk Meoldi: Imod Nat falder Dug over Pile. 1913. Berl. Tid.

Lisemors Vuggevise: Luk, Du søde Barn i Fred. 1916. Ett.

Livets Fryd og Smerte er rundet af din Rod: Moderhjertet.

Luk, du søde Barn i Fred. Op. 3. Nr. 2. 1889.

Luk, du søde Barn i Fred: Lisemors Vuggevise.

Lysalfs Sang: Disse djærve Hammerslag. Af »Vølund Smed«. 1896. Ett.

Læg dig kun ned og sov kun trygt: Ved Nattetid.

Lærken: Der er den lille Lærke. Op. 29. Nr. 5. 1907.

Lærken og Hyrdedrengen: Hej lærkelil, god Morgen. Op. 29. Nr. 10. 1907.

Mads og Mikkel: Mads, jeg tror bestemt, du dratter. Op. 29. Nr. 7. 1907.

Mads, jeg tror bestemt, du dratter: Mads og Mikkel.

Man synger højt om den unge Vaar: Den unge Enke.

Man vil vide, at Harpen: Harpens Oprindelse.

Med en Dukke paa Juletræet: Min søde lille Jyttemor. »Jyttevers«. Nr.8.1929.

Mester Corfits' Klagesang: Paa Alt jeg villig Afkald gav. Af »Stærstikkeren« 1926.

Mesterens Ord skal dig Maalestok være. W. H.

Min Fa'er han var en Fiskermand: Fiskeren synger.

Min søde Glut, naar du er død. Op. 8. Nr. 2. 1892.

Min søde, lille Jyttemor: Med en Dukke paa Juletræet.

Min Tak for hver en Livets Dag: Manicas Takkesang.

Mit Hjem: Jeg elsker det Hjem. Op. 29. Nr. 14. 1907.

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove: Det døende Barn.

Moder kær, hos mig vær. Op. 29. Nr. 8. 1907.

Moderhjertet: Livets Fryd og Smerte. 193V Ett.

Monicas Takkesang: Min Tak for hver en Livets Dag. Af »Stærstikkeren«. 1926.

Morgensang: Nu Sol i Øst oprinder mild. Op. 29. Nr. 15. 1907.

Mødet: Der sidder ved Danmarks Fædrenegaard. 1920. Ett.

Møller-Vise: Hanen galer, Møllen maler.

Af »Prinsessen og det halve Kongerige«. 1905. Ett.

Naar i de lange Nætter. Op. 22. Nr. 2. 1899.

Naar Skolen er lukket og Pligterne slut: Spejdersangen.

Nej se, der har vi den første Sne: Vinteren.

Nocturne: Ensomt og mørkt. Op. 33. Nr. 5. 1909.

Nu blaaner Fjorden: Sommer i Danmark.

Nu er det Foraar, min lille Jytte: Foraarsvise.

Nu fælder sit Løv den Ahorn: Folkevise.

Nu kimer det paa Døren: Klingelingeling.

Nu lukker sig mit Øje: Aftenbøn.

Nu Sol i Øst oprinder mild: Morgensang,

Nu Solen smelter Sneen væk: Foraaret.

Nu sænker sig Vaarens svangrende Luft: I Vaaren.

Nu vaagner, nu springer der Blomster af Blund: Børnehjælpssangen 1912.

O, skønne Smil, o Himmelglimt: Smil.

Og hør, lille Mor. Op. 29. Nr. 2. 1907.

Over det øde Hav: Forbi.

Paa Alt jeg villig Afkald gav: Mester Corfits' Klagesang.

Pauls Sang: Barnet ligger i Moders Arme. 1898. Ett.

Pebernødder: Jeg er kun en Pebernød. »Julesange efter gammelt Motiv«. Nr. 2. 1926.

Perler: Jeg bringer dig Smykker. Op. 33. Nr. 1. 1909.

Pigerne inde i Skoven: I Skyggen vi vanke. Op. 27. Nr. 1. 1902.

Prinsessens Sang: Spærret inde, altid inde. Af »Prinsessen og det halve Kongerige«. 1905. Ett.

Prinsessens Sang (Spindevise) : jeg spinder og spinder. Af »Prinsessen der spandt«. 1908. Ett.

Ricardos Sang: Jeg gik mig en Morgen. Af »Prinsessen der spandt«. 1908. Ett.

Romance: Som Bølgen, der sin Bølge slaar. Digte af Aage Matthison-Hansen. Nr. 1. 1894.

Romantiske Sange. Op. 37. 1912.

Rosen Skønne Roser; Roser røde. 1926. Ett.

Saa gaar vi tilsammen i Skoven: Skærsommervise,.

Saa maaneklar og stille: Violinspilleren ved Kilden.

Saa standsed og der den Blodets Strøm. Op. 18. Nr. 1. 1899.

Sad sig en Jomfru. Af »Canta«. 1900. Ett.

Sang af Boscosel de Chastelard: Ak Elskovslyst. Op. 33. Nr. 4. 1909.

Sange, Tre. Op. 2. 1889.

Sange, Fire: Ved Vuggen.

Sange, Fire. Op. 6 [b]. 1890.

Sange, Fem Op. 8. 1892.

Sange, Fire. Op. 9. 1892.

[Sange, Fem] : Digte af Aage Matthison-Hansen.

Sange [Fem]. Op. 18. 1899.

[Sange, To] : To Digte af Herman Rang.

Sange, Fire. Op. 23. 1900.

Sange, To. Op. 27. 1902.

[Sange, Tyve] : Børnesange.

[Sange, Tre] : Vuggesange.

[Sange, Seks] :Stille Sange.

[Sange, Tre] : Romantiske Sange.

[Sange, Tre]: Sommerdis.

Sange, To. 1924. Ms.

[Sange, Fire] : Julesange efter gammelt Motiv.

Sange, Tre. 1928. Ms.

[Sange, Ti] : Jyttevers.

St. Lucie Nat: Den unge, Piges Jul.

Se, der var engang en Konge: Irmelin Rose.

Se ud, vort Flag: Flagsangen.

Se, Vaaren har slynget sit Smil om vort Land: Vaarkvæld.

Serenade: Jomfru, du maa ikke sove. Op. 2. Nr. 2. 1889.

Serenade: Jeg kommer med Sang og med Spil. Op. 18. Nr. 5. 1899.

Sig, hvor er det Englevæsen. Op. 6 [b]. Nr. 4. 1890.

Sivkonge: Klaus Nar, jeg har søgt og fundet dit Rige. Op. 23. Nr. 2. 1900.

Skolen er lukket - og Bøgerne med: Feriekoloniernes Sang.

Skærsommervise: Saa gaar vi tilsammen i Skoven. Op. 18. Nr. 2. 1899.

Skønne Roser, Roser røde: Roser.

Skønne Stad om Kronborgs Skanser: Kronborg Stad.

Sleipner: Dans min Ganger paa otte Par Sko. Ms.

Smil: O skønne Smil, o Himmelglimt. Op. 23. Nr. 1. 1900.

Smukke grønne Bregnekrat: Blomsterbrud.

Snart staar Juletræet Brud: Julestadsen.

Sol deroppe ganger under Lide: Agnetes Vuggevise.

Solen: I hver lille Pige en lille Sol der bor. »Jyttevers«. Nr. 1. 1929.

Solen sank bag Bøgekroner: Tusmørket.

Som Bølgen, der sin Bølge slaar: Romance.

Som det runder om din Skulder: Elskovshymne.

Sommer i Danmark: Nu blaaner Fjorden. 1925 Ett.

Sommerdis. 3 Sange. Op. 69. 1921. Ms.

Sommerens Tale: Glæd dig, Tiden kommer. Op. 8. Nr. 5. 1892.

Sommerfugl i Blomsterbaad: Sommerfuglen og Sømanden.

Sommerfuglen og Sømanden: Sommerfugl i Blomsterbaad. 1926. Ett.

Sov Du kære, lille Skat. Vuggesange Nr. 3. 1908.

Sov, min kære Glut, sov ind. Op. 3. Nr. 3; 1889.

Sov min kære, lille Dreng. Vuggesange Nr. 2. 1908.

Sov min søde Dukke. Op. 29. Nr. 12. 1907.

Sov, mil Barn, sov længe. Op. 3. Nr. 1. 1889.

Sov, mit Barn, sov længe. Vuggesange Nr. 1. 1908.

Sov, mit Barn, sov længe: Annelises Vuggesang.

Spejder-Sangen: Naar Skolen er lukket og Pligterne slut. 1911. Ett.

Spindevisen: Prinsessens Sang.

Sprællemanden: Der er Folk, som kan le af ingenting. Julesange efter gammelt Motiv. Nr. 4. 1926.

Spærret inde, altid inde: Prinsessens Sang.

Stille, du elskede Kvinde: Landskab.

Stille Sange. Op. 33. 1909.

Studentersang: Vær hilset Kammerater. 1922. Ett.

Stærefatter sidder og klatter: Stærevise.

Stærevise: Stærefatter sidder og klatter. Jyttevers. Nr. 2. 1929.

Svartalfs Sang: Hvi kedes en Viking. Af »Vølund Smed«. 1896. Ett

Sværdliljen: Der sad tre Piger om et Bord. Af »Prinsessen og det halve Kongerige«.1905. Ett.

Tak! Lille Mor!: Ak, gid lille Mor, jeg dog ret kunde synge. 1926. Ett.

To Digte af Herman Bangs »Det hvide Hus«. Op. 22. 1899.

To maa man være om Livet skal lykkes. 1920. Ett.

Tobias var sig en Yngling from. Af »Stærstikkeren«. 1926.

Troldeleg: Ha, ha, ha, hu, hu, hej. Op. 29. Nr. 13. 1907.

Tusmørket: Solen sank bag Bøgekroner. Op. 27. Nr. 2. 1902.

Ungdommens dyreste Skat. Af »Stærstikkeren«. 1926.

Vaaren er kommen, Dørene op: Foraarssang.

Vaarglimt: Et Glimt fra Furesøens Strand. 1924. Ett.

Vaarkvæld: Se, Vaaren har slynget sit Smil. 1926. Ett.

Valmue i din Silkesærk. Af »Canta«. 1900. Ett.

Vandrersang: Farvel, du lille Ravnekrog. Af »Prinsessen og det halve Kongerige«. 1905. Ett.

Ved Gurre Sø: Aftenlandskab.

Ved Nattetid: Læg dig kun ned og sov kun trygt. Op. 8. Nr. 4. 1892.

Ved Vuggen. Op. 3. 1889.

Vi blev født!: Vi er Narre allesammen.

Vi elsker vort blomstrende Fædreland: Danmark.

Vi er Narre allesammen: Vi blev født - Af »Prinsessen og det halve Kongerige«. 1905. Ett.

Vide saa for jeg vel under Sky. Af »Canta«. 1900. Ett.

Vinteren: Nej se, der har vi den første Sne. Op. 29. Nr. 9. 1907.

Viol: Flyv ud, min Længsels Sommerfugl. Op. 9. Nr. 2. 1892.

Violinspilleren ved Kilden: Saa maaneklar og stille. Op. 6 [h]. Nr. 2. 1890.

Vor Tid. Af »To Sange«. 1914. Ms.

Vort Danebrog! I Sol og Blæst: Danmarks Flag.

Vuggesang: Gyng nu stille i din Vugge. Nordens Musik 1920-21.

Vuggesange. 1908.

Vær hilset, Kammerater: Studentersang.