Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 187-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

1/ Thomas Jensen havde en formidabel Succes ved sine to Tschaikowski Koncerter med Det kgl. Kapel i K. B. Hallen d. 19. og 20. September. Symfoni Pathetique, Violinkoncerten i D Dur med Telmanyi som Solist og 1812-Ouverturen ved 1. Koncert og 5.

Symfoni, B moll Klaverkoncerten med France Ellegaard som Solist Og 1812Ouverturen ved 2. Koncert.

// Et Tilbud fra Stockholms Koncertforening om bl.a.at dirigere Carl Nielsens »Det uudslukkelige« d. 19. November har Thomas Jensen beklagelig

4

vis i disse bage maattet sende Afbud til af Helbredshensyn.

1/ Et Lyspunkt for dansk Musik er det i disse mørke Tider at Knudåge Riisagers »Slaraffenland« d. 30. Oktober blev spillet fra London Radio Kortbølger og tidligere hørtes Serenaden for Fløjte, Violin og Cello.

fi Mogens Wóldike modtog i Aar 2500 Kr. fra Ove Christensens Mindelegat.

Den 27. Oktober tildeltes Wilhelm Hansen Musikforlags Legat for Danske, Norske, Svenske, Finske og Islandske Komponister Litra A den svenske Komponist Hilding Rosenberg med 1800 Kr., ligeledes tildeltes Wilhelm Hansen Musikforlags. Legat Litra B, »Jonas og Al

4

fred Wilhelm 14ansens Mindelega~« Komponisten Otto Mortensen med 1340 Kr. og Oboisten Waldemar Wolsing med 670 Kr. Vi ønsker de udvalgte til Lykke.

// Jørgen Bentzons Symfoni Nr. 1 i D Dur opføres ved Aarhus filharmoniske Selskabs Koncert d. 1. December.

// Vagn Holmboe er efter sin Kantate Succes ifjor ved Statsskolens Indvielse atter i Aar blevet opfordret til at komponere en Kantate ved Horsens Bys Mindehøjtidelighed d. 19. December paa 200 Aars Dagen for Vitus Berings Død. Hans Hartvig *Seedorff-Pedersen skriver Texten.

Aksel Agerby.