Sangtekniske problemer. Nyt møde 27/11

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 188-189

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

SANGTEKNISKE PROBLEMER

NYT MØDE 27/11

Torsdag den 16. Oktober havde de 3 Foreninger: Konservatoriets Lærerforening, Musikpædagogisk Forening og Talepædagogisk Forening indbudt til en Diskussion i Konservatoriets store Sal om sangtekniske Problemer. Der var mødt 50-60 Sangpædagoger og interesserede.

Magister Heerup, Operainstruktør Johns. Fønss og Lektor Viggo Forchhammer indledede. Magister H. og Lektor F. betonede begge stærkt Nytten af at have Kendskab til Stemmeorganerne og deres Funktion. Operainstruktør Fønss derimod holdt et muntert Causeri om »Beckmessere«, - man fik paa Fornemmelsen, at Operainstruktøren mente at fysiologisk Kendskab til Stemmeorganerne vilde dræbe »Gnisten«. - Derefter var Ord-et frit.

Fru Dora Sigurdsson talte om de klimatiske og ernæringsmæssige Vanskeligheder for vore Sangere; Hr. Svend Turning redegjorde for Motivet til sin saa stærkt omdiskuterede Artikel: »Gehørsangskole eller Funktionsdiagnose« (Dansk Musiktid-sskrift, Marts 1941.) Yderligere deltog Hr. Regino Stenshammer, Overlæge, Dr. Blegvad, Dr. Arnholtz, Fru Agnete Zacharias og Hr. Vald. Lineke og de 3 Indledere.

Et Forslag fra Koncertsanger Riis om at danne en Sammens-lutning af interesserede for at drøfte de i Aftenens Løb berørte Problemer blev modtaget med Bifald. Aftenens Dirigent, ORS. Fabricius, foreslog at nedsætte et Udvalg, bestaaende af en Repræsentant for hver af de tre Foreninger. Paa en Liste, der blev fremlagt, tegnede sig ca. 40 interesserede. Fra Konservatoriets Lærerforening er herefter valgt Lektor Forchhammer, fra Musi;kpædagogisk Forening Magister Heerup og fra T'alepædago,,isk Forening Koncertsanger Riis.

Dette Udvalg har arrangeret Møde Torsdag den 27. November Kl. 20,15 i Konservatoriet.s Sal, hvor alle interesserede er velkomne. Der vil blive en Diskussion om »Sangaandedrættet«, indtedt af Hr. Iminanuel Franksen.