uden titel

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 192-192

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlems-

blad for denne forening og »Musikpædagogisk foreniug«. DMT udkommer med et

hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en

pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som

fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abon-

nement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuld-

stændigt årsabonnement'modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet

udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Finsensvej 2, F. Tlf. gothåb 2282. Kasserer-

kontor: Kongensvej 26, F. Tlf. fasan 826. Postkonto: 22596.