Undervisningslitteratur

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 187-187

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

UNDERVISNINGSLITTERATUR

Da Tidspunktet for Indstuderingen af Julesalmer staar for Døren, skal her gøres opmærksom paa et Par aktuelle Udsendelser af disse.

11 Paa Engstrøm og Sødrings Forlag har Anna Veibel udsat 9 kendte Julesalmer beregnet for de første Begyndere, som kun har faaet ca. 3 Maaneders Undervisning.

Udsættelsen er derfor gjort saa enkel som mulig uden store Akkorder eller Spring i venstre Haand, som hovedsageligt er arrangeret i et femtonigt Leje. Trods Vanskelighederne ved en saadan hunden Opgave, maa det siges, at den er lykkedes udmærket godt og er musikalsk tilfredsstillende.

// Hos Skandinavisk og Borups Musikforlag er i en Serie »Det lette Bibliotek« udkommet et Hefte under Titlen:

»Hjemmets Jul«. Det er femten Julemelodier udsat af Rich. Østerfelt. Arrangementet er her noget fyldigere end ved de før omtalte Julesalmer, og dog ikke vanskeligere end at Elever, der har faaet Undervisning et Aars Tid uden Besvær kan spille dem. Harmoniseringen er foretaget i Overensstemmelse med Melodiernes Karakter og kan foruden af Begyndere ogsaa spilles med Glæde af lidt ældre Elever.

11 1 samme Serie »det lette Bibliotek« er udkommet 3 Marcher arrangeret af Rich. Østerfelt. Det er 3 kendte Marcher, »Finsk Rytterimarch«, »Bjørneborgerries March« og »Carmen March« som i et let spilleligt og velklingende Arrangement vil gøre Lykke hos Elever, (ler har spillet et Par Aars Tid.

Knud Leopold Nielsen.