Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 207-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NAESTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26,- F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab. 1. Orkesterkoncert.

Mandag d. 19. Januar 1942 Kl. 20, Od-d Fellow Palæets store Sal. Medvirkende: Unge Tonekun,stnere.s. Orkester. Dirigent Jens Schrøder.

So,lister: Else Marie Bruun, Karl D-all og Alberto Medici. Program:

Sv. Erik Tarp (1908) : Ouverture for Strygeorkester, Op. 25.

Erling Brene (1896): Koncert for Violoncel og Orkester. 1940. Ur

opførelse.. Allegro mo,derato, ma energico. An,dante, molto sostenuto e me-sto. Vivo. Solist: Alberto Medic.i.

Kai Senstiuøs (1889): Parisisk Pastorale, Op. 18 for Tenor So-lo m-ed

Orkester. Teksten af Poul la Cour. Uropførelse. Solist: Karl Dall.

Jørgen 13entzon (1897): Symfonisk Trio (1~ammerkoncert No. 1), Op. 18. 1929. Intro,duzione. Moderato e tranquillo - Allegretto con moto. Intermezzo. Andante tranquillo. Finale. Allegro vivace. Solist: Else Marie Bruun.

Franz Schubert (1797-1828): Symfoni Nr. 4 - den tragiske - c moll. Adagio molto - Allegro mo-Ito. Andante. Menuetto, Alle-gro vivace. Allegro.

Medlemmerne kan mod Forevisning af Medlemskort afhente Billetter hos Wilh. Han-sen fra Mandag d. 6. Januar mod Betaling af Garderobeafgiften.

3. Koncert. Kanzinermtisik.

Fredag d. 30. Januar fin-der den næste Koncert Sted under Med-

-,,irken af Erik Thomsen Kvartetten. Program se DMT Nr. 1.

2den ung Aften finder Sted Onsdag d. 4. Februar 1942.