En skrivelse og en tak

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 203-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

EN SKRIVELSE OG EN TAK

I slutningen af september måned i år modtog jeg føIgende skrivelse fra »Det unge tonekunstnerselskabs juridiske konsulent:

Hr. Redaktør Gunnar Heerup,

Bestyrelsen for »Det unge Tonekunstnersel,sikab« har bedt mig meddele Dem, at da man tilstræber en Nyordning af Bladet »Dansk Musiktidsskrift« og ønsker at staa frit med Hensyn til Redaktør, opsiger man Dem herved til Fratræden fra Deres Stilling som Bladets Redaktør med Udgangen af indeværende Aar.

Vedlagte Gennemslag af denne Skrivelse bedes De paategne Deres Kvittering for Opsigelsens Modtagelse og tilbagesende mig i vedlagte frankerede Konvolut.

Ærbødigst S. A. M. Biigel.

Den 15. -december modtog jeg det side 193 aftrykte manuskript til offentliggørelse i »Dansk musiktidsskrift«.

Jeg takker de mange læsere, der med sympati har fulgt mit 13 års arbejde for »Dansk musiktidsskrift«, og jeg takker mine mange medarbejdere, der har gjort det muligt for mig at opretholde en vis standard for tidsskriftet. Gunnar Heeru P.