Indholdsfortegnelse årgang 16, 1941

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 200-200

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

INDHOLDSFORTEGNELSE

""ERBY: Gerhard Rafn 50 år 52

k KSEL AG

11 11 : DUT's sæson. 1940--41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85

JOHAN BENTZON: 10 års arbejde som leder af akademisk kor og orkester 201

JØRGEN BENTZON: Svar til Holmboe (Bentzons symfoni nr. 1) ... ... ... ... 70

SIGURD BERG: Fini Henriques' kompositioner, 1, 11 ... ... ... ... ... ... 159, 180

HOLGER BOLAND: Pædagoger og sangere ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65

DANSK MUSIKTIDSSKRIFTs ny redaktion ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 193

FRITS E,IBE: Fra Mozarts sidste år 194

SVERRE FORCHHAMMER: Violinvibratoet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 136

VIGGO FORCHHAMMER: Stemmefysiologi og funktionsdiagnose ... ... ... ... 97

11 : Svar til Svend Turning . ... ... ... ... ... ... ... ... 106

ANDRE GIDE: Strøtanker om Chopin (ved Finn Viderø), 1, 11 ... ... ... 153, 173

POVL HAMBURGER: Om plagiat, lån og citat . ... ... ... ... ... ... ... ... ... i

Replik til Riisager 53

Ermanno Wolf-Ferrari og hans oratorium »la vita

nuova« 88

GUNNAR HEERUP: Svar til musikanmelderringen 64, 76

VAGN HOLMBOE: Musik og musikliv (Hugo Seligmann) . ... ... ... ... ... ... 19

Om Jørgen Bentzons symfoni nr. 1 ... ... ... ... ... ... ... 69

Svar til Jørgen Bentzon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75

RICHARD HOVE: Heises kammermusik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 169

SVEN LUNN: Omkring Holger Danske ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

11 : I anledning af musikanmelderringens skrivelse ... ... ... ... ... 76

MUSIKANMELDERRINGEN: Breve ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63, 87

MPF: Thorvald Nielsen 50 åi- 22

THORVALD NIELSEN: Gerhard Rafn 133

KNUDAGE RIISAGER: Den rædsomme § 9 - igen . ... ... ... ... ... ... ... ... 25

Otto Sandberg Nielsen 30

Hvorfor har vi ikke (let ... ... ... ... ... ... ... ... 109

Ravn Jonsen 60 år ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133

RITA VON SECK: Melodi og rytme ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 125, 145

HUGO SELIGMANN: Svar til Vagii Holmboe . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

WLADIMIR TALVI: Til redaktionen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69

SVEND TURNING: Gehørsangskole eller funktionsdiagnose . ... ... ... ... ... 41 Sangteknik igen -? . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 93

Svar til Viggo Forchhammer ... ... . I ... ... ... ... ... 104 FINN VIDERØ: Om udførelsen af Bachs orgel- og klavermusik ... ... ... ... ... 117 TAGE WIND: En opfindelse og et forslag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109

ERLING WINKEL: Danske symfonier i det 18. århundrede, III ... ... ... ... 7

11

KRITIK OG REFERAT, PROGRAMMER

AKSEL AGERBY: Unge tonekunstneres orkester spiller Franz Sybergs

symfoni . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 31

6 koncerter med alle Bachs orkesterværker ... ... ... ... ... 166

BJØRN HJELMBORG: Vejledning i gregoriansk sang (Olav Segalt) ... ... ... 111

VAGN HOLMBOE: Ny musik . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13, 35, 55, 77

KNUD LEOPOLD NIELSEN: Undervisningsmusik ... ... ... ... ... 130, 146, 187

HERBERT ROSENBERG: Øvelser til brug ved hørelæreundervisningen II

(Finn Høffding) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 204

SVEND S. SCHULTZ: Fra provinsens musikliv ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

ERLING WINKEL: Mekanisk musik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15, 56

ARKIV FOR GRAMMOFONINDSPILNINGER af danske komponister ... ... ... 107

MUSIK OG MUSIKLIV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 147

11 11 11 , Danske ude og hjemme ... ... ... 20, 59, 78, 131, 187, 204

MUSIKALSKE FESTLIGHEDER i anledning af det kgl. danske musikkonser-

vatoriums 75 års beståen . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 202

SANGTEKNISKE PROBLEMER, Møder om ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 188

SOMMERKURSUS . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112

STATSRADIOFONIENS KOMPOSITIONSKONKURRENCE ... ... ... ... ... ... ... 34

MEDDELELSER

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

... ... 23, 38, 64, 82, 114 (generalforsamlingsreferat), 132, 150, 167, 191, 207

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

--- *** 22, 37, 60 (generalforsamlingsreferat), 80, 113, 131, 147, 167, 189, 205

EN SKRIVELSE OG EN TAK . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 203

ANMELDELSE131 AIF NYERE MU~IK

Pentzon, Jørgen: Racconto nr. 3,

op. 31 35

Symfoni nr. 1, d-dur 69

Bentzon, Niels Viggo: 7 små kla-

verstykker ... ... ... ... ...

Trio f. vl., vla., vle., op. 6 56

Berg, Gunnar: Sonate f. kl. ... 14

Clausen, Karl S.: Concertante f. fl.

og ork . ... ... ... ... ... 77

Høffding, Finn: »Christoffer Co-

lumbus« f. mandskor, solo

og ork. 77

Kayser, Leif: 6 små. præludier f.

kl. op. 1 . ... ... ... ... ... 15 Mølle,r, Svend-Ove: »Peter Spille

mand« f. kl . ... ... ... ... 130 Riisager,-Knudåge: »Frederik 11 i

Ditmarsken« f. ork . ... 77

Schultz, Svend S.: »Pezza sinfo-

nica« f. ork . ... ... ... 77*

Tarp, Svend Erik: Toccata ... 55

Lille suite f. ork. op. 23 55

Concertino f. fl. og ork. . 55

Concerto f. ork. op. 18 ... 55

ANMELDELSER AF GRAMMOFONPLADER

Bach, Joh. Chr.: Symfoni B (Lucio

Silla ouvt.) - ... ... ... ... 56

Bach, J. S.: »Frohe Hirten, eilet«

(af juleoratoriet), sang . 16

Beethovcn, Ludwig v.: Sonate kl.

op. 2, 2 A ... ... ... ... 17

Sonate vl. og kl. op. 47 A

(Kreutzer) ... ... ... 18

- : Symfoni nr. 3 Es ... ... ... 57

Brahms, Johannes: Symfoni nr. 2

D . ... ... ... ... ... ... 58

Buxtehude, Diderik: Præludium og

fuga g (XIV) ... ... ... ... 15

- : Passacaglia d ... ... ... ... 15

- : Toccata F ... ... ... ... 15

»Was mich auf dieser

Welt betrübt«, sang ... ... 16

Cannabich, Christian: Symfoni B 17

Dupug: »Ungdom og galskab«,

ouvt. . ... ... :** *** *** 16

Dvorak, Antonin: Symfoni nr. 5 e 58

Gade, Niels W.: Trio f. vl. vle. kl,

op. 42 F . ... ... ... ... 16

Händel, G. F.: Sonate nr. 7 e f. fl,

VI., b. c . ... ... ... ... 17

Haydn, Joseph: Symfoni nr. 104 D

(London) ... ... ... ... ... 16

- : Symfoni nr. 92 G (Oxford) 57

Kuhlau, Friedrich: »Elverhøj«

otivt. 16

- : Sonatine f. kl. a op. 88 ... 57

Mozart, Ilr. A.: Kl.koncert Es KV

449 ... ... ... ... ... ... 17

Symfoni nr. 39 Es . ... ... 18

Sonate kl. A ... ... ... ... 57

Nielsen, Carl: Ouvt. og hanedans

af »Nlaskarade« . *** *** 16

Prokofjef, Serge: Peter og ulven . 59

Searlatti, Domenico: 11 Sonater kl. 17

Sehubert, Franz: Symfoni nr. 5 B 57

Str.kvartet B op. 168 - 57

Sonate kl. B op. posth. 57

Sonate kl. D op. 53 ... ... 57

Schumann, Robert: Symfoni nr. 4

d op. 129 ... ... ... ... 58

Stamitz, Johann: Symfoni Es op.

4, 6 17

Stravinski, Igor : Koncert Es f.

kammerork. (Dumbarton

oaks) . ... ... ... ... ... 59

Wagner, Richard: »Den flyvende

hollænder« ouvt- ... ... ... 58

»Gatterdåmmerung« sørge-

marsch 58

Weber, C. M. v.: »Oberon« ouvt. 57

ANMELDELSER AF UNDERVISNINGSMUSIK

Frey, Martin: »Etilden, die nicht

ermilden« kl. ... ... ... ... 130

Gade, Niels W.: Klaverstykker ved

Inga Greisen ... *** --- *** 147

Møller, Svend-Ove: »Peter Spille-

mand« kl. ... ... ... ... ... 130

Høffding, Finn: Øvelser til brug

ved hørelæreundervisnin-

gen II ... ... ... ... ... ... 204

Schultz, Svend S.: »Ungdommens

melodialbum« kl. . ... ... 146

Sundberg, Martin: »Små stykker af gamle mestre« kl. . ... ... 146

Veibel, Anna: Udvalg af julesal-

mer, kl. 187

Ø,,,derfelt, Richard: Udvalg af jule-

salmer, kl . ... ... ... ... ... 187

Arr. af 3 marscher . ... ... 187

FASTE ANNONCØRER

ENGSTRØM OG SØDRING - WILHELM HANSEN - EMIL HJORTH OG SØNNER - HORNUNG OG MØLLER - HANS LINDSKROG -- PAULI MERLING SKANDINAVISK OG BORUP - ALEXANDER ST-OFFREGEN

TEGNING AF NODEEKSEMPLER: OTTO KóPPE

REPRODUKTION: ILLU-GRAFIA - TRYK: UNIVERSAL TRYKKERIET

Årgang 16/1941, nr. 10