Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 204-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

/1 Paa Dansk Komponist-Forenings Stiftelsesdag (1. 5. December moditog Jørgen Bentzon den aarlige Legatportion paa Kr. 1000.00, der uddeles af Dansk Komponist;-Forenings Jubilæumsfond, hvis Bestyrelse bestaar af Aksel Agerby, Knudåge Riisager og Svend Erik Tarp.

11 Charlottenborg Musikforening, hvis Formand er Sverre Forchhammer, afholdt d. 9. December en Mozart~Aften (i Anledning af 150-Aaret for Komponistens Død) i Kunstakademiets Foredragssal med følgende Program: Strygekvartet C-Dur. Strygekvintet g-moll. Divertimento No. 17 for 2 Violiner, Bratsch, Bas og 2 Horn, D-dur. Medvirkende: Sverre Forchhammer, Lavard Friisholm, Eyvin Andersen, Jørgen Olsen, Grete Jespersen, Wassily Holm Andersen, Kai Christensen og Gunnar Landsy.

// Melita Birkelund, Poul Birkelund og Svend Nielsen afholdt d. 9. December en Sonate Aften i Hornung & Møllers Sal. Man hørte ved denne Lejlig

hed hl. a. 2 Kaminerduetter for Fløjte og Violoncel af Joh. Hye-Knudsen.

// Ved Københavns Drengekor og [Inge Tonekunstneres Orkesters 1. Koncert Fredag (1. 12. December i Odd Fellow Palæets store Sal opførtes W. A. Mozart: Symfonie concertante for Violin og Viola og G. F. Händel: Messias 1. Del. Dirigent: Mogens Wóldike. Solister: Else Marie Bruun, Else Brems, Julius Koppel, Edith Oldrup Pedersen, Aksel Schiøtz og Einar Nørby.

11 Blæserkvintetten af 1932 spillede d. 12. December paa Jonstrup Seminarium blandt andet Blæserkvintetter af Carl Nielsen og Finn Høffding.

1/ Ved Studenter Sangforeningens Koncert d. 14. December med Kai Oluf Buch som Dirigent havde følgende Kompositioner deres Uropførelse: Knudåge Riisager: Nytaarssang. Sne. Finn Høffding: Spørgsmaal og Svar. Knud Jeppesen: Bygen flygter. Ved Vesterhavet. Jørgen Bentzon: Solsang. Svend Erik Tarp: Elvervise. Svend S. Schultz:

Serenade. Aksel Agerby.

Årgang 16/1941, nr. 10