Musikalske festligheder i anledning af Det kgl. danske musikkonservatoriums 75 aars bestaaen

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 202-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKALSKE FESTLIGHEDER

I ANLEDNING AF DET KGL. DANSKE

MUSIKONSERVATORIUMS 75 AARS BEST'AAEN

Det kgl. danske Musikeonservatorium har Januar 1942 bestaaet i 75 Aar. I den Anledning afholdes følgende musikalske Foranstaltniftger:

Tirsdag d. 13. Januar Kl. 15 afholdes en Højtidelighed, der indrammes af Musik, komponeret af Konservatoriets tidligere Ledere. Der fremiføres ved den Lejlighed følgende Værker:

I. P. E. Hartinann: Ouverture til »Hakon Jarl«.

Carl Nielsen: lste Sats af Syniphoni Nr. 1.

Otto Malling: Paaskeniorgen (af Korværket »Det hellige Land«). N. W. Gade: Prolog og Morgensang af »Elverskud«.

Konservatoriets Orkester spiller under Ledelse af Hr. Th. Nielsen, medens Domkantor E. Bangert dirigerer Konservatoriets Kor.

Endvidere giv-es to Matinéer med dansk Musik, ved hvilke saintlige'Komponister og samtlige Udøiwe er udgaaet fra Det kgl. danske Musikco,nservatoriurn.

Programmet for de to Matinéer er:

1. Onsdagd. 14. Januar Kl. 16:

Værker af ældre danske Kom Ponister.

1. Gustav Helsted: Strygekvartet i f Moll op. 33. E. Bloch, Hans Kas

sow, Axel Jørgensen, Paulus Bache.

2. Victor Bendix: Af »Alinas Sonetter« Nr. 2. Her sidder jeg og skri

ver. Hvor tindrer nu min Stjerne.

Th. Laub: Det er hvidt herude. I Skoven, hvor jeg vandred.

Carl Nielsen: Sænk kun dit Hoved, du Blomst. Æbleblemst.

Else Jena.

3. Carl Nielsen: Serenata »in vano«, for Klarinet, Fagot, Horn, Violoncel og Kontrabas. Aage Oxenvad, Carl Bloch, Wilh. Lanzky Otto, Johan Hye-Knudsen, Louis Hegner.

4. Carl Nielsen: Sauls Monolog af »Saul o-, David« (1. Akt). P. E. Lange-Milller: Søkongens, Sang af »Vikingeblod« (2. Akt). Holger Byrding.

5. P. E. Lange-Måller: Klavertrio op. 53. Johanne Stockmarr Thorvald Nielsen - Johan Hye-Knudsen.

Ved Flyglet: Haral,dur Sigurd,sson.

2. Fredag d. 16. Januar Kl. 16:

Værker af nulevende, yngre danske Komponister.

Sv. S. Schultz: Quartetto concertante Nr. 2. E-Ise Marie Bruun Mogens Heimann - Julius Koppel - Svend Nielsen.

Niels Viggo Bentzon: Toccata for Klaver. Komponisten.

Otto Morte-nsen: 3 Sange. Normandiet. Den danske Sommer. Sommernat. Karin Rendsberg. (Ved Flyglet: Komponisten).

Leif Kayser: Klaverstykke op. 4, Nr. 4. Komponisten.

Sv. E. Tarp: »Taffelmusik« for Fløjte, Klarinet og, Fagot, op. 16. Johan Bentzon - Mogens Hartvig Sørensen - B. 1~otschinsky. .

Vagn Holmboe: Sonate Nr. 2 for Vi Glin og Klaver, op. 16. Julius'Koppel og Hermann D. Koppel.

Hermann D. Koppel: Strygekvartet Nr. 2, op. 34. Else Marie Bruun Minna Nyegaard - Ellen Marquard ---Svend Nielsen.

Årgang 16/1941, nr. 10