Dansk Tonekunstnerforening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 01 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

F 0 REN IN GS NI El) D El, ELSE 1~

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 19013

KONTOR 0(1 SEKRETARIA'l': Raadhusstræde 1, V Sal, København K. I'elefon

Palæ 7576. Hverdage 10--16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torbe,11 (Næstformand.), Axel

Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPR,'E'SENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), F,milius Bangert (Pæda

gog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist.), G,,corg Høeberg (Dirigent), F,inn Høffding (Komponist), Thoma.s Jensen (Dirigent), Max Maller (Sanger.), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr- Skjerne (NIusikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wølffike (Organist).

I SEKRETÆR OG JURIDISK KONSULEN""l': Landsretssagfører 1-,,iv. Helsted, Raa(1-

husstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

Årgang 17/1942, nr. 01