uden titel

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 01 - side 17-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

E~,rindringen om Alfred Nielsens fine og kultiverede Personliglied, om hans venlige Smil og hjærtelige Tale. Han efterlader si,g I en aaben Plads,, som det ikke vil blive let at besætte paany. Han var af den gode, gamle Skole, men holdt sit Sind modtageligt for det nye i Tiden. Derved kom han aldrig ud af Kontakt med de Mennesker, han arbejdede sammen med.

Carl Behrens.