Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 02 - side 44-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FORE NI N G S M ED DELE L SER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstrædc 1, V Sal, København K- Telefon: Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYREI,SE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand),. Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

RHPR.-1-,,'SENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert, (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (.Musikforfatter), Bil-ger Wøllner ('),aarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), I,'inn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max ,Miller (Sanger), Knud,,låge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SI-1,KRETÆR OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

Bestyrelsen og Repræsentantskabet afholder Fællesmøde Mandag

den 23. Februar 1942 Kl. 4 Eftin. paa Sekretærens Kontor, Raadbus

stræde 1, ined

DAGSORDEN:

1) Meddelelser fra Formanden.

2) Uddeling af Understøttelser af Foreningens Understøttelsesfond.