Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 02 - side 46-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K.' Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oln Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adi-&sse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

Det unge Tonekunstnerselskab, 4. Koncert (Kammermusik) Fre

dag d. 27. Februar 1942 Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Walter Meyer-Radon, Breuning- Bache Kvartetten: Gunna Breuning Storm, Hans Kassow, Axel Jørgensen og Paulus Bache. Program:

Niels Viggo Bentzon: (1919) Kvartet for 2 Violiner, Viola.og Violoncel (»Den seriøse«) (1941) Uropførelse. Molto lento. Sostenuto .(Recitativ). Allegro moderato. Manuskript.

Jens Bjerre (1903): Duo concertante for Violoncel og Klaver (1940

41) Uropførelse. Pesante - Fughetta e fantasia - Prestissimo. Manuskript.

Laurids Lauridsen (1882): Fra min Drøn-lineverden. 4 Klaverstykker, Op. 16 (1921). Søge-ren, Syrinx, Kirkegaarden, Humoreske. Manuskript.

J. L.. Emborg (1876): K-v-artet Nr. 6 for 2 Violiner, Viola og Violoncel. Op. 75 (1931) (1. Gang i Koncertsal). Moderato - Andante cantabile. Allegro. Andantino scherzando. Poco adagio -- Allegro vivace. Manuskript.

Medlemskort giver Adgang.

I

Det unge Tonekunstnerselskab i Samarbejde ined Bach-Foreningen Mandag cl. 2. Marts 1942 Kl. 20 i Thorvaldsens Museun-i- Medvirkende: Unge Tonekunstneres Studieorkester under Ledelse af Jolin Frandsen. Solister: Poul Birkelund, Lavard Friisholm, I,,yvind Møller og Svend Nielsen. Program:

J. S. Bach: Triosonate Nr. 4 i c-i-noll af »Musikalisches Opfer« Largo. Allegro. Andante. Allegro.

Koncert i a-moll, for Violin, Strygeorkester og Continuo. (Allegro). Andante. Allegro assai. Solist: Lavard Friisholm.

Brandenburg Koncert Nr. 4 i G-Dur for koncerterende Violin, 2 Fløjter, Strygeorkester og Continuo. Allegro. Andante. Presto. Solister: Inger Therkildsen, Poul Birkelund, og Johan Bentzon.

Medlemskort giver Adgang.

Det unge Tonekunstnerselskab. 3. Ung Aften. Mandag d. 16. Marts 1942 Kl. 20 Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Inger Andersen,

Bodil -Gjødwad, Arne Skjold Rasmussen, Tage Scharff og Jarl Hansen.

Program:

Ca'rl Nielsen (1865-1931): Sonate Nr. I A-Dur, Op. 9 for Violin og Klaver. Allegro glorioso. Andante. Allegro piacevole e giovanile. (W. H.)

Thomas Laub (1852' 1927): Gammel nok er jeg nu blevet (N. S. F. Grundtvig). Hvorfor tøver du saa længe (St. St. Blicher). Hvi kvidrer.du saa tidlig hist (Chr. Winther).

Svend-Ove Møller (1903): Et Navn (Thor Lange). Danmark (Peder R. Møller).

Flemming Weis (1898): Sonate for Klarinet og Klaver. Allegro agitato. Molto adagio. Allegretto scherzando.

Svend S. Schultz (1913): Sko-ven (Helge Rode). 1-,,n Mors Sang (Harald H. Lund).

Svend Erik Tarp (1908): Den nøgne Pige (Johs. V. Jensen). Piletræet (Johs. V. Jensen).

Knudåge Riisager (1897): Vintervers (Mogens Lorentzen).

Otto Malling (1848-.1915): Trio for Violin, Violoncel og Klaver amoll, Op. 36 (tilegnet Johan Frimodt). Allegro moderato. Intermezzo: Allegro grazioso. Notturno: Andantino. Finale: Presto. P,,Nr. H.)

Medlemskort giver Adgang.

Emil Telnianyi: 2 Koncerter med Kammerorkester. Unge Tone-

kunstneres Orkester i Odd Fellow Palæets store Sal Onsdag d. 11 - og

Fredag d. 27. Marts. Program: Violinkoncerter:

1. Koncert: A. Vivaldi: a-moll. Castrucci: g-moll. W. A. Mozart: DDur Nr. 7. J. S. Bach: E-Dur.

2. Koncert: G. F. Händel: B-Dur. Benedetto Marcello: D-Dur. A.

Mozart: A-Dur Nr. 5. L. van Beethoven: D-Dur.

Billetter å 2, 3, 4, 5 Kr. + Skat og Garderobe hos Wilh. Hansen.

NB: Medlemskort giver ikke Adgang,