Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 02 - side 44-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLIVET

// Med dette -Nummer h.-ir Bladet den CIlæde at byde en fremragende svensk Medai-bejder velkommen. 81)en E. Si~ensson, der er Director musices ved Uppsala Universitet, er i sit Hjernland. særlig kendt for en Harmonilære, der gaar andre Veje, end. de nyeste Teoretikere er gaaet hos os. Han har fore-taget talrige glimrende Bearbejdelser af gammel svensk Musik fra (let 18. Aarh.

/1 Sv. 1,1'rik Tarp skrev i Februarnummeret 1940 en Artikel, der behandlede samme Emne som dette Nummers ledende Artikel om end ud fra delvis andre Synspunkter. Utilfredsheden med Radioorkestrets Arbejdsvilk,,aar er alt

saa ikke af ny Dato, og beklageligvis blev der ingen Notits taget ,tf Tarps

.I

Artikel.""

/1 Ebbe Hamerik har fuldendt, en Blæserkvintet, som han har tilegnet Blæserkvintetten af 1932.

/1 Jens Schrøder dirigerede den 6. Februar en Folkekoncert i Aalborg med et Orkester hestaaende udelukkende af Aalborgmusikere.

Paa Grund af overvældende Stofmængde maa Rubrikken nye Noder og Bøger deswærre udskydes til næste Nummer.