Hilding Rosenberg fylder 50 aar

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 110-110

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

HILDING ROSENBEIIG

FYLDER 50 AAR

Den 21. Juni fyld.er Hilding Rosenberg 50 Aar, hvorfor Dansk Musiktidsskrift sender ham sin Hilsen til Dagen. Desværre kan vi ikke bringe den Artikel, som vi finder naturlig i Betragtning af Rosenbergs centrale Stilling blandt vore Dages svenske Komponister. Vi har bedt M-usikforfatteren Sten Broinan skrive i Anledning af Mærkedagen, men paa Grund af de særlige Forhold, har vi ved Redaktionens Slutning ikke modtaget Stoffet fra Sverige, h~,orfor vi maa bede Læserne ha-,,,,e Artiklen til gode. Red.