Musikstævne

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 115-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKSTÆVNE

// Irene Skovgaar«l og 117crner IV. Glaser fortsætter i Aar deres Musikstævner paa den Internationale Højskole i Helsingør. Stævnet iaar vil komme til at gruppere sig hovedsageligt omkring en Række ukendte Mesterva-,,rker; f. Eks. en ufuldendt Sonate af Schubert, en I~antate af Teleinann, Klavervariationer af Beethoven (ukendte), Uddrag af Peuerl's: Der

Weltspiegel, Ko,-valski's Tlierrot l'unaire, o. s. v., altsammen betydelige Værker, (ler ikke fortjener at blive glemt. (Klaversonater af Clernenti), derimellem ogsaa romantiske og nyere Kompositioner. Dagenes Program omfatter «,Nlusik og Diskussioner fra Morgen til Aften. Prisen er 52,00 Kr. paa Værelser, men med 10,00 Kr.s Reduktion, hvis man kan sove- paa Sovesal.